Uit het Stamboek 2015 Nr 10 - Behou(d)t het Goede

28 oktober 2015

Een bijzondere Lemsteraak in de Middellandse Zee

Wat er ooit allemaal is vastgelegd

De afgelopen maand kreeg het Stamboek een e-mail, waaruit we graag een gedeelte met U willen delen: 

“ I could not believe my eyes finding "ROMMERSWAEL" (White Whale) again, alive and looking wonderful. I sailed on her from 1965 to 1968 with the American owner, Bill Lineberger (and not Line Mountain!) and his family during this time. We are still closely in touch and speak about  our 'home', "Rommerswael" all the time. 
"Rommerswael" spent most of this time in the Mediterranean. We went up the Tiber to Rome, we went to Istanbul and the Black Sea and sailed all over Italy, Greece, Turkey and North Africa in her. She is a wonderful boat and I have spent many hours varnishing her, painting her and sitting by that fire. I know every inch of her! I have 100s of photographs and I am also writing a book so, you can imagine, this wonderful news that she is in good hands and has not been broken up for scrap metal, makes me cry with joy.  What a happy ending! If you are interested in any photos or information for your archives I am very happy to send them to you.” 

Vanuit het Stamboek archief konden we informatie uitwisselen. Bijzonder was de reclame afbeelding die staat in "De Watersport" van 1933 op bladzijde 43.

De tekst hierbij is als volgt:

“De artistieke foto, die wij ditmaal  geven, is naar een geëtst eterniet paneel, dat vervaardigd werd door onzen medewerker, de heer Cor Visser. Een ervan stelt voor de in Zeeland bekende boeier “Rommerswaal”. Het geëtst geschilderd eterniet is nog iets nieuws onder de zon, en wij kunnen zeggen, dat in dit genre werk verrassende resultaten bereikt zijn. Het door het uit-etsen ontstane reliëf en de transparante kleuren, maken het procedé tot een lust voor het oog. Eterniet is een samenstelling van cement en asbest, een materiaal dus, dat nog al tegen een stootje kan; tevens brandvrij, zooals bekend is. Daarom zijn deze plastische schilderijenuitstekend geschikt, om toegepast te worden als haardscherm, schoorsteenstuk, enz. Maar vooral lijkt ons dit soort panelen, welke zowel decoratief als naturalistisch uitgevoerd kunnen worden, geschikt om er onze kajuit mede te versieren. ……… ”.

In ons archief is natuurlijk nog veel meer informatie beschikbaar over de 'Witte Walvis'.
 
We houden natuurlijk contact met de schrijfster van de e-mail.

Terug naar vorige pagina