Uit het Stamboek 2016 Nr 11 - Behou(d)t het Goede

30 november 2016

Het Wilhelmina bootje

Soms kunnen bootjes gewoon leuk en vertederend zijn. De 'Jannetje' in het Scheepvaartmuseum in Sneek is er zo één. Je zou haar bij wijze van spreken zo in de kamer willen hebben staan. Dit scheepje heeft een paar keer als voorbeeld gediend voor scheepjes, die Pier Piersma in opdracht heeft gebouwd. Het bootje hier onder is nog kleiner. De 'Wilhelmina'. Eeltje Holtrop van der Zee heeft haar gebouwd in 1892. Deze foto is gemaakt op zijn werf in Joure. Het voorschip staat op een gezaagde boomstam. Eeltje Holtrop van der Zee, haar geestelijke vader, staat met baard en klompen verscholen achter het roer. 
Het Wilhelmina-bootje was drie meter lang en was bedoeld als geschenk voor de (toen) twaalfjarige Prinses Wilhelmina, die in 1892 met haar moeder Koningin Emma een vierdaags bezoek bracht aan de provincie Friesland. Ze kwam te liggen in de vijver in de Prinsentuin van Leeuwarden. De Stad Leeuwarden had opdracht gegeven voor de bouw.

In de werfboeken van de Jouwster werf is ze terug te vinden. Zoiets moois werd dus gewoon “boot” genoemd.

Verdere geschiedenis

Prinses Wilhelmina heeft er geen gebruik van gemaakt, omdat het op de dag van haar bezoek slecht weer was. Dat het bootje ook werkelijk in de vijver van de Prinsentuin heeft gelegen, is te zien op een aantal ansichten die rond 1900 werden uitgegeven. Helaas zijn dergelijke ansichten meestal niet heel scherp. Het inzoomen of uitvergroten levert dan meestal weinig extra informatie op. Wel is de naam Wilhelmina te lezen. Er lijken geen roeidollen in het scheepje te zitten. Dat ze in het water gelegen heeft is wel duidelijk. Of er ooit mee gevaren (geroeid) is, is de vraag. Was deze boot slechts bedoeld om als vijverversiering te dienen? In ieder geval had ze haar eigen ligplaats. Wat er ooit van het scheepje geworden is, is onbekend.

Afbeelding van een tjotter, waarschijnlijk het Wilhelminabootje. W.K. Versteeg, Antwerpen, 1900. Een bootje als dit lag vroeger in den vijver in den Prinsen Tuin te Leeuwarden.
Afbeelding van een tjotter, waarschijnlijk het Wilhelminabootje. W.K. Versteeg, Antwerpen, 1900. Een bootje als dit lag vroeger in den vijver in den Prinsen Tuin te Leeuwarden.

Auke van der Zee

Zeer waarschijnlijk heeft Auke van der Zee het snijwerk op deze “boot” gemaakt. Uit overlevering weten we dat hij jaren lang alle snijwerk op de werf voor zijn rekening nam. Van Auke van der Zee zijn ons geen foto’s bekend. We kennen er mogelijk één, maar daarvan weten we de herkomst niet. Of Auke op de groepsfoto staat is onbekend.
Weet iemand of er goede foto's van Auke van der Zee bestaan?

Gerard ten Cate
 


Bijdrage voor Inschrijving in het Stamboek 2017

In verband met alle gestegen kosten, zien we ons genoodzaakt om de Bijdrage voor Inschrijving in het Stamboek voor uw schip voor 2017 te verhogen met €2,50.
De bijdrage wordt dan dus € 32,50, wanneer wij u een factuur sturen.
Als u gebruik maakt van incasso is het € 27,50. Dat scheelt ons veel werk!

Penningmeester Olav Loeber
 


Wilt u alle vlugschriften "Uit het Stamboek" nog eens teruglezen?

Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede: Overzicht van alle tot nu toe verzonden vlugschriften.

Terug naar vorige pagina