Uit het Stamboek 2016 Nr 12 - Behou(d)t het Goede

31 december 2016

Drie schepen maken in 1921 een snelle zeiltocht langs de Waddeneilanden

Naar aanleiding van ons vlugschrift "Uit het Stamboek" van maart 2016, werd door Ton den Boon en René van der Have, met ondersteuning van Gerard ten Cate e.a., een uitgebreide zoektocht naar de schokker 'Watergeus' van Prins Hendrik "de Zeevaarder" (1820-1879) gestart. Uit musea, oude watersportbladen en historische kranten kwamen langzaam diverse brokjes informatie tevoorschijn. Prins Hendrik overleed in 1879. Na zijn overlijden werd de 'Watergeus' verkocht naar België en liep het summiere spoor eerst dood. Maar in het tijdschrift "Ons Element" nr59 uit 1921 stond prominent een foto van de 'Watergeus' op de omslag. Er werd bij vermeld, dat de schokker eigendom was van G.H. Mohr uit Hilversum.
In het blad was ook het reisverslag opgenomen van de zeiltocht langs alle Waddeneilanden in 1921, gemaakt door 3 platbodemjachten, waaronder de 'Watergeus' van de heer Mohr, samen met de botters „Brandaris" en „Dolphijn" van de Heeren Lucassen en van Vollenhoven. De tocht voerde van Delfzijl naar Texel en werd volledig onder zeil afgelegd. De eindredacteur A.L.E. Rambonnet vroeg de lezers aan het eind van het verslag: "Wie heeft ooit dezen tocht in zoo korten tijd zeilend gedaan ?"
 

Het vertrekpunt: De buitenhaven van Delfzijl in 1921 met o.a. driemasters en watervliegtuigen
Het vertrekpunt: De buitenhaven van Delfzijl in 1921 met o.a. driemasters en watervliegtuigen

Het reisverslag ​

Zaterdag 25 Juni bereikten wij om ongeveer uur 's namiddags Delfzijl. De drie platbodemjachten lagen reeds in de binnenhaven op ons te wachten. Toen wij aan boord kwamen werden de jachten doorgeschut naar de buitenhaven, waar, aan het afgezette gedeelte der douane, ligplaatsen waren vrijgehouden. Bericht was ontvangen, dat Z.K.H. de Prins der Nederlanden, die den zeiltocht langs de Wadden Eilanden aan boord van de 'Brandaris' zou meemaken, ongeveer om 4 uur 's namiddags per marinevliegtuig uit den Helder mocht worden verwacht. Deze gebeurtenis trok de aandacht der Delfzijlsche bevolking, die zich tegen het vermelde uur van aankomst in dichte drommen naar de buitenhaven begaf.

Varen en jagen

Zondag 26 Juni, toen Delfzijl nog in diepe rust was, 's morgens om 4 uur maakten de schepen los. Het tij was gekenterd, dus moesten wij zoo spoedig mogelijk met de eb achter de Eems uit. De nog koude Oostelijke nachtwind verdreef weldra alle slaap; met ruimen schoot gingen wij dicht bijeen door de Bocht van Watum, Doekegat en Westereems om de Noord. Tegen 7 uur werd reeds de toegang naar het Groningerwad, op de kaart aangegeven als Eems-wadje bereikt. Er stond nog niet zeer veel water, zoodat het beter was eenigen tijd te wachten. Om 7.15 gingen de drie schepen daarom in het Eems-wadje voor anker.
Het was prachtig weer geworden, een frissche wind maakte de warmte dragelijk. Weldra tjompte een deel van het reisgezelschap in het water. Het was een koud bad, een bad dat pas prettig is, als je het gehad hebt. Weldra trok Z.K.H. er op uit met de motorvlet van de 'Brandaris'. Er waren n.l. eenige robben gesignaleerd. Ook verliet een gedeelte van de niet-jagers de schepen, om op de nog droogliggende platen een wandeling te maken. Tegen elf uur was ieder weer aan boord. Een rob, door kolonel von Mühlen geschoten, was verloren gegaan, doordat het beest in de diepte zonk, voor de vlet ter plaatse was.

Bezoek aan het eerste eiland Rottum: terug naar het schip ....
Bezoek aan het eerste eiland Rottum: terug naar het schip ....

De Geschiedenis Online Prijs

De Geschiedenis Online Prijs is de prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse Historische website of App van het afgelopen jaar 2016. De jury kijkt niet alleen naar de kwaliteit van de uitvoering, maar ook naar verrassende en creatieve onderliggende ideeën. De website van de SSRP is ook genomineerd!

Tussen 9 januari 2017 en 9 februari kunt u uw stem uitbrengen. We vermelden dat vanaf 9 januari ook uitgebreid op de website zelf. Het stemmen gaat via de website http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/

Alle aangemelde websites en apps dingen mee naar de publieksprijs. We willen dus alle bezoekers, vrienden, familieleden en ons volledige netwerk oproepen om op de website van de SSRP te stemmen.
 


 

Het Bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten wenst u allen een voortvarend 2017

Dit Vlugschrift is het laatste van 2016. De laatste dagen van het jaar besteden we aan de laatste wijzigingen in onze bestanden. Er zijn in 2016 veel schepen nieuw en her-ingeschreven, zodat dat we weer meer 'actieve' schepen in het Stamboek hebben staan dan het einde van vorig jaar. Een prachtig resultaat!

Ook zijn er (helaas) schepen 'inactief' geworden door overlijden van de eigenaar of het opzeggen van het donateurschap. Dat laatste houdt in dat in het kader van de veranderende privacywetgeving, de automatische toezending (vanuit de eigenarenadministratie) van dit Vlugschrift naar deze (oud)eigenaren uiterlijk 1 januari 2017 stopt. Via de website kan overigens iedere belangstellende zich elk moment aanmelden voor ontvangst van de Nieuwsbrieven en Vlugschriften!

Maar wij stoppen zeker niet: op naar Jaargang 62 van de SSRP. Wij gaan door met het vastleggen en presenteren van de geschiedenis en de verhalen van de Ronde en Platbodemjachten, maar ook die van de bouwers, de toeleveranciers, de omgevingen waarin en de doelen waarvoor de schepen zijn gebouwd, maar ook de eigenaren. Dat alles met steun van de vele geïnteresseerden, die ons daarbij helpen.
 


 

Wilt u alle vlugschriften "Uit het Stamboek" nog eens teruglezen?

Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede: Overzicht van alle tot nu toe verzonden vlugschriften.

Terug naar vorige pagina