Uit het Stamboek 2016 Nr 2 - Behou(d)t het Goede

29 februari 2016

Het opmeten van een schip

Het opmeten van een schip
Wat er allemaal, ooit is vastgelegd 

Voor veel mensen zijn tekeningen van schepen intrigerend. In het boek Ronde en Platbodemjachten, geschreven door oud Stamboek voorzitter Mr. Dr. T. Huitema, staat achterin een verzameling technische tekeningen van Ronde en Platbodemjachten. Deze tekeningen betreffen een doorsnede van ons deel van het varend erfgoed. Dr. Ir. J. Vermeer heeft zich in zijn boeken gericht op de Friese ronde jachten. Veel tekeningen, die in zijn boeken zijn opgenomen, heeft hij zelf getekend.

Gerard ten Cate en Robin van Son doen een nieuwe opmeting

Zo nu en dan wordt er nog een Rond of Platbodemjacht opgemeten en getekend. De redenen waarom kunnen heel verschillend zijn. In 2015 is tijdens een restauratie het schip met stamboeknummer 293 opgemeten. Het gaat om de boeier 'Vrouwe Maria', die deze winter is getransformeerd tot Fries jacht. Hiermee heeft ze, naar de huidige inzichten, het voorkomen terug gekregen, dat ze ooit bij haar eerste tewaterlating heeft gehad.

De opmeting is beschreven in het artikel “Het opmeten van een schip”.


 

Website nu ook geschikt voor kleinere schermformaten

Op deze, toch wel bijzondere 29 februari, heeft onze website een opfrisbeurt ondergaan. Ze is nu, naast een aantal cosmetische wijzigingen, ook voorzien van de mogelijkheid om mee te schalen met de grootte van het scherm, waarop ze wordt getoond. Dat kan nu dus ook de 'gewone' telefoon zijn. Vooral voor het snel opzoeken van een schip, kan dat praktisch zijn.


 

Aanvullingen op de geschiedenis van de Boeier 'Volhouder', zoals gepubliceerd in januari

Teun Schermerhorn stuurde ons een aantal krantenknipsels, die het einde van de Boeier 'Volhouder' beschreven. 
1917: ........ Het boeierjacht 'Volhouder' is op de Boschplaats bij Ameland gestrand en geheel tot wrak geslagen ........ 
Dus onze vraag is daarmee beantwoord. 
Alle verkregen informatie staat voor bij het schip op de website vermeld.


 

Belangrijke evenementen in 2016

De voor de eigenaren van Stamboekschepen belangrijke evenementen verzamelen we in onze Kalender 2016.

De SSRP is ook weer, zoals u van ons gewend bent, aanwezig op Hiswa Klassiek van 16 tm 20 maart.

Op zaterdag 9 april 2016 organiseren we de voorjaarsbijeenkomst  i.s.m. de VSRP in Huizen. In "Mijn SSRP" vindt u het volledige programma.

Terug naar overzicht