Uit het Stamboek 2016 Nr 4 - Behou(d)t het Goede

30 april 2016

In 2017 bestaat de Regenboogklasse 100 jaar

Wat er allemaal ooit is vastgelegd 

In 2017 bestaat de Regenboogklasse 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een jubileum boek geschreven. Van de samensteller ervan, Peter Hoogendam, kregen we een aantal foto’s gestuurd. Naast de bekende Regenbogen staan er ook Ronde en Platbodemjachten op afgebeeld. Opvallend is dat deze foto’s in de buurt van Rotterdam genomen zijn. Ze zijn gewoon mooi om te bekijken. Sommige zijn bekend anderen niet.

Hergebruik Zeilnummers

Het nummer OA1 is heel lang gevoerd door de hoogaars Thistle III van William Murdoch. Het schip (de grootste hoogaars ooit, 18.30 m) is gebouwd in 1897 bij Meerman in Arnemuiden in  opdracht van H.W. Baron van Palland, onder de naam Kwasint (of Kwasina). Al in 1899 is het schip van eigenaar veranderd, de nieuwe eigenaar is dan H. van Beek. In de jachtlijst van de RYCB van 1898 komt het schip niet voor. De jachtlijsten van de RYCB 1914 t/m 1935 geven allemaal dezelfde eigenaar, William Murdoch, en het is niet waarschijnlijk dat het nummer in die periode is gewijzigd. Voor zover bekend  is de Thistle III kort na de oorlog verkocht. Deze foto komt uit een reeks van meerdere foto’s waarop de zelfde schepen te zien zijn kort na elkaar gefotografeerd.

Lemsteraak Wielewaal en de Regenboog Schrijverke

Te zien zijn de Lemsteraak Wielewaal en de Regenboog Schrijverke. Wanneer de foto genomen is, is niet bekend. Maar het zal in 1925 of 1926 zijn geweest. De heer Van Pieterson had het schip in 1925 op de werf van Akerboom in Boskoop laten bouwen. De heer van Pieterson was lid van “De Maas”. De foto komt uit “De Watersport” van 1926.

De Boeier Sextet als volgboot

Ogenschijnlijk wordt er een wedstrijd gezeild. De boeier Sextet lijkt de vloot op de motor te volgen. De boeier is ten tijde van de foto van de familie De Goederen, en is voor de oorlog genomen op de Kralingseplas. Verdere informatie ontbreekt. 

Regenboog tussen de Ronde jachten

Een ansichtkaart van de firma van Oudgaarden, Oostplein 29 te Rotterdam, gemaakt circa 1930, met daarop een beeld van de regenboog 29, Rob, (toen in het bezit van mijn oom Jan, de oudste broer van mijn vader en bij het bombardement van Rotterdam verbrand). Het schip vaart kennelijk mee met een veld tjotters en Friese jachten (waarvan veel bij de RZV lagen). 

Sneeker Hardzeildagen

H. Halbertsma schrijft in 1965 in zijn boekje "Sneeker Hardzeildagen":
Toch bleef men gedurende het tijdperk 1914-1918 op de Friese en Hollandse meren zeilen en gaf het gebrek aan eikehout zelfs het aanschijn aan een nieuwe klasse zeiljachten - de Regenbogen. Deze schepen moesten namelijk uit inferieure houtsoorten worden samengesteld en goed in de verf gehouden zodat het ene vaartuig wit werd opgeleverd, het andere rood, blauw of groen, al naar gelang de voorkeur van de eigenaar. Al spoedig bleek dit zeer snelle schip zeer geschikt te zijn voor het Snekermeer, waar de gemiddelde diepte der vaarwateren, in tegenstelling met die rondom Grauw, het manoeuvreren met Regenbogen ruim toeliet. Reeds in 1917 nam Dirk Oppenhuizen, bakker te Sneek, het initiatief tot de jaarlijkse ontmoetingen tussen Hollandse en Friese Regenboogzeilers, welke sindsdien steeds de hoogtepunten tijdens Kaag-en Sneekweek zijn gebleven. 

Peter Tolsma Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Peter Tolsma te benoemen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze feestelijke gebeurtenis vond daags voor Koningsdag plaats in de Martinikerk in Sneek. Peter, voorzitter van de Criterium Commissie van de SSRP, was één van de 12 genodigden, die onder diverse mooie voorwendsels naar de kerk waren "gelokt" en daar door burgemeester Hayo Apotheker uitgebreid in het zonnetje werden gezet. Hij benoemde daarbij een groot deel van de vrijwillige werkzaamheden, die Peter in de loop van de jaren heeft verricht voor diverse plaatselijke en landelijke organisaties, waaronder de SSRP. 

Opening 't Sylhûs in Heeg

In Heeg is zaterdagmiddag 30 april het nieuwe gebouw van de Stichting Friese Tjottervloot en de Watersportvereniging Heeg officieel geopend. De naam, 't Sylhûs, werd spectaculair onthuld met de "lancering" van een gehandicapte 16m2 vanaf een schans (links op de foto). Het is een prachtig clubhuis geworden voor beide organisaties, gesitueerd aan de passantenhaven aan het Heegermeer. Als u in de buurt bent, moet u beslist even gaan kijken. En .... u kunt altijd een vaartochtje maken in één van de schitterende tjotters, die nu een mooie plaats hebben gekregen in het nieuwe schiphuis.


Terug naar vorige pagina