Uit het Stamboek 2016 Nr 5 - Behou(d)t het Goede

31 mei 2016

Watersporttijdschriften door de jaren (eeuwen) heen

Wat er allemaal ooit is vastgelegd 

De Spiegel der Zeilvaart” en de “Waterkampioen” kennen we allemaal als watersporttijdschriften. “De Watersport”, “Ons Element” en de “Golfslag” zijn veel minder bekend. Maar er zijn meer titels van soortgelijke tijdschriften bekend. Het zijn geweldige bronnen wanneer je onderzoek wilt doen naar iets uit de geschiedenis van de watersport en mogelijk van je eigen schip. “De Watersport” is het oudste Nederlandse watersport tijdschrift en verscheen voor het eerst in 1912. Haar laatste jaargang verscheen in 1936.

Foto van de Boeier 'Meeuw' en schipper A.M. Bakker bij de mast (collectie Linda Kreike)
Foto van de Boeier 'Meeuw' en schipper A.M. Bakker bij de mast (collectie Linda Kreike)

Begin voor 1900

In Duitsland verschenen er al watersporttijdschriften vanaf 1880. H.C.A. van Kampen, de latere redacteur van de “Waterkampioen” schreef bijvoorbeeld voor 1912 al in het Duitse “Die Yacht”. Voor 1912 bestond al wel de “Revue der Sporten”. Een tijdschrift waarin aandacht geschonken werd aan iedere willekeurige tak van sport. De Zeilsport, de kanosport maar ook de motorbootsport kom je er soms  in tegen.

Het Stamboekarchief

In het Stamboekarchief zitten naast knipsels uit de genoemde tijdschriften ook knipsels uit tijdschriften, die je er eigenlijk niet zou verwachten. In een “Panorama” heeft eens iets gestaan over de boeier "Olga". Een paar jaar geleden stond de boeier Constanter met haar eigenaar in een redactioneel artikel van de “Margriet”. Dit materiaal hoeft niet noodzakelijkerwijs afkomstig te zijn uit landelijke tijdschriften. Er hebben in het verleden ook de nodige regionale tijdschriften bestaan.

De "Kampioen" in 1922-23

Heel onlangs kregen we een drietal artikelen uit de “Kampioen” van 1922-23, waarin een vakantietocht met, weer een boeier beschreven werd. Deze tocht voerde van Amsterdam naar Ameland over de Zuiderzee. Een dergelijk stuk is altijd leuk om te lezen. De verschillen met tegenwoordig zijn groot. Helemaal leuk was het dat we ook nog eens scans van originele foto’s mochten ontvangen van hetzelfde schip en haar bemanning. Van de boeier kenden we tot nu toe slechts de vermelding in het Ned. Jachtregister 1924-25.

Wanneer U ooit in een tijdschrift of fotoalbum iets tegenkomt wat mogelijk waardevol voor het Stamboekarchief kan zijn, dan willen we dat heel graag hebben. Zo mogelijk plaatsen we het op onze site.
Bij deze Uit het Stamboek, het verslag uit de Kampioen met de foto’s van de boeier “Meeuw”.

SSRP uitgebreid met Raad van Advies

Op 19 april 2016 heeft de SSRP een Raad van Advies geïnstalleerd, bestaande uit Romeo van der Borgh tot Verwolde, Gerard ten Cate, Peter Hamer, Koos van den Heuvel (voorzitter) en Liesbeth Spits. 
Dit in het kader van moderne governance. Daarmee verplicht het bestuur zich alvorens de hierna vermelde besluiten te nemen, ten aanzien van die voorgenomen besluiten eerst advies in te winnen bij de Raad van Advies ten aanzien van:

  1. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de raad van advies; 
  2. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting; 
  3. statutenwijziging, ontbinding van de stichting, splitsing en fusie; 
  4. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen. 
Terug naar vorige pagina