Uit het Stamboek 2017 nr. 7 - Behou(d)t het Goede

30 juli 2017

Het Friese Hout

Waarom trotseren sinds 1968 vele houten, meest open jachten weer en wind, soms ook tropische hitte, om in Heeg bijeen te komen? Waarom plannen hele gezinnen hun vakantie zo, dat ze op het eerste weekend van augustus in Friesland kunnen zijn? Op deze vragen weet niemand het echte antwoord. Het is een onberedeneerbare liefde voor het klassieke Friese Ronde en Platbodemjacht en de behoefte deze liefde te delen met gelijkgestemden. Dit bindt de deelnemers en maakt de Regionale Friese Reünie jaarlijks tot wat het was en nog steeds is: een informele bijeenkomst met een mengsel van kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen, elkaar bekijken en bekeken worden. Dit alles doorweven met competitieve elementen.

Admiraalzeilen - foto Jikkie Cats
Admiraalzeilen - foto Jikkie Cats

Vanaf 1968

Om de belangstelling voor Ronde en Platbodemjachten te bevorderen organiseerde de SSRP jaarlijks, soms onvergetelijke reünies, als voortzetting van wat in 1953 in Grouw was begonnen. Het landelijke karakter van de Stichting bracht mee, dat deze bijeenkomsten niet uitsluitend in Friesland plaats vonden, maar van jaar tot jaar in een andere watersportstreek van het land. Als eerbetoon aan de bakermat werd (en wordt nog steeds) het lustrum van de Stichting (in 2015 nog in Lemmer) gevierd met een zomerreünie in Friesland. 
In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiële zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht' Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter' Albert en Nelly'. Zij waren het er spoedig over eens dat het jammer was dat buiten de lustrumjaren van de Stichting Stamboek eigenaren van Friese ronde jachten en schouwen bijna geen officiële gelegenheid hebben om elkaar met hun schepen in Friesland te ontmoeten. De heren kwamen tot de conclusie, dat zij iets zouden moeten doen om in de gevoelde leemte te voorzien. 
Zij waren evenwel van oordeel dat niet met de daadwerkelijke voorbereidingen moest worden begonnen voordat men zich van te voren van de instemming van het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten had verzekerd. Het antwoord van het Stamboekbestuur was bijzonder positief, zodat het initiatiefcomité nu aan de slag kon gaan. 
Alvorens definitief met de uitwerking van de plannen te beginnen wilde het comité eerst de interesse peilen. Daarom verscheen in de Waterkampioen van 28 februari 1968 een aankondiging en werd aansluitend aan alle in aanmerking komende eigenaren een opwekking gezonden met het verzoek om belangstelling schriftelijk te laten blijken. Hierop ontving het comité zoveel positieve reacties dat eind april besloten werd de organisatie daadwerkelijk door te zetten. 
De eerste reünie 1968 was geboren!

Rentmeesters

Als eigenaar van een Fries houten schip weet je dat je eigenlijk meer rentmeester bent dan eigenaar. Al is het schip nog zo lang in de familie, jijzelf bent vergankelijker dan het schip, waarmee je al jarenlang met veel plezier zeilt. Gelukkig is er tegenwoordig veel bekend over de geschiedenis van onze unieke vloot.
De Regionale Friese Reünie is ooit opgezet om het enthousiasme voor het kleine Friese houten schip in goed gezelschap te delen. In de loop der decennia is de Reünie uitgegroeid tot een echt familiegebeuren, waarbij ook de nieuwe generatie op een speelse manier wordt betrokken. Tenslotte hebben we de rentmeesters van morgen hard nodig om nog vele lustra in de toekomst te vieren. 

Kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen, elkaar bekijken en bekeken worden - foto Jan Eissens
Kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen, elkaar bekijken en bekeken worden - foto Jan Eissens

2017: 41e Regionale Friese Reünie

Op 4, 5 en 6 augustus 2017 in en rond het Sylhûs in Heeg.
Vrijdag 4 augustus Aanlooptocht van Sandfirden naar Heeg
Zaterdag 5 augustus: Admiraalzeilen
Zondag 6 augustus: Wedstrijden
Tussendoor diverse andere activiteiten.

Terug naar vorige pagina