Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede - afsluiting 2014

31 december 2014

Rond 1900 bestonden ze nog: Spiegeljachten

Wat er ooit allemaal is vastgelegd en nog steeds wordt gecorrigeerd en aangevuld.
In de tweede helft van de 17de eeuw nam het zeilen voor ontspanning een grote vlucht. Dat zal wel in verband gestaan hebben met de beëindiging van de 80-jarige oorlog. Er kwamen ruimere mogelijkheden voor luxe en vermaak. Voor het spelevaren werd doorgaans gebruik gemaakt van Spiegeljachten. Dikwijls worden deze jachten beschouwd als een mengvorm van boeiers en statenjachten.

(Collectie Gerard ten Cate)
(Collectie Gerard ten Cate)

Ze hadden de lijnen van een boeier, waren voorzien van boeierzwaarden en hadden ook een boeiertuig. Achter de mast bevonden zich evenals bij de boeier een roef en een stuurkuip, in Friesland 'bollestâl' genoemd. Achter de stuurkuip hadden de meeste jachten evenwel, in afwijking van boeiers, een paviljoen, zoals dat bij statenjachten voorkwam. De rechte spiegel was rijk met snijwerk voorzien en er bevonden zich ook glasruiten in als lichtscheppingen voor het inwendige van het paviljoen.

Eerst werden de schepen Hekjachten genoemd. Later werden, waarschijnlijk uit pronkzucht, rondom dat hek overdadige sierlijsten aangebracht. Hierdoor kwam de naam Spiegeljacht in gebruik. In vrijwel alle gevallen eindigde de romp onder het berghout in een vlakke spiegel.

In musea zijn veel afbeeldingen van Hek- en Spiegeljachten te vinden. Foto's zijn zeer zeldzaam, omdat in de 19e eeuw en eerder het gelukkig nog steeds bekende boeierjacht zijn voorganger geheel zou overvleugelen.

Spiegel

Naar een Spiegel kun je kijken, maar je kunt er ook in 'terugkijken'. 2014 was voor de SSRP een druk jaar, maar ook een vruchtbaar jaar. Er is veel informatie boven water gekomen, veel bestaande schepen zijn her-ingeschreven, maar ook nieuwe ingeschreven. Op dit moment zijn er ruim 4000 (oud-)eigenaren bij de ongeveer 2500 in het Stamboek geregistreerde schepenvastgelegd.
Elke maand hebben we u een inkijkje in ons archief geboden, middels ons Vlugschrift:
Uit het Stamboek - een gezegde wat al vanaf de oprichting werd gebruikt in Waterkampioen en later Spiegel der Zeilvaart.
Behoud(t) het Goede, de slogan die Peter Tolsma heeft bedacht om de aandacht te vestigen op de doelstellingen van de SSRP.
Het idee van het Vlugschrift is afkomstig van Gerard ten Cate, die in 2013 vond dat het Stamboek wel wat meer aan de weg mocht timmeren.

Wilt u eens terugkijken naar de Vlugschriften uit 2014?

We doen dit werk natuurlijk niet alleen. Gerard ten Cate, Alexander de Vos, Gerrit Schutten, Wim de Bruijn, Arthur van 't Hof, Theo Kampa, Pier Piersma, Peter Tolsma, Jan Braaksma, Dirk Huizinga, Peter Hamer, Hessel Bosma, Willem Scholtes, Erik Pluimers, Gerard Feikema en natuurlijk de vele anderen, bedankt!


 

Uitbreiding "Mijn SSRP"

De SSRP heeft 2015 uitgeroepen tot "Jubeljaar". We bestaan dan alweer 60 jaar, maar zijn nog steeds jong in hart en ziel. In het kader van grote evenementen waarbij de SSRP is betrokken in 2015, zijn we ons daarvoor ook met onze website aan het voorbereiden. Elke eigenaar (met e-mailadres) van een 'Actief' ingeschreven schip in het Stamboek, heeft voor de website een Login-code gekregen om de in het Stamboek bekende gegevens te kunnen controleren. 
Daaraan is nu ook het overzicht beschikbaar gekomen van de schepen, die u nu in bezit heeft of ooit in bezit heeft gehad. Wat we laten zien, is hetgeen in het archief bekend is. Wilt u het eens controleren?

Zeilagenda 2015 

  • 6-11 februari 2015 Boot Holland in Leeuwarden
  • 11-15 maart 2015 Hiswa Klassiek in Amsterdam
  • 19-21 juni 2015 Lustrum reünie SSRP 60 jaar in samen werking met Watersportvereniging ‘De Zevenwolden’ 150 jaar in Lemmer.
  • 19-23 augustus 2015 Sail Amsterdam

 

Het bestuur van de SSRP wenst u een WELVAREND 2015!

Terug naar vorige pagina