Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede - januari 2015 nummer 1

31 januari 2015

Verdwenen schepen in het begin van de twintigste eeuw

Wat er ooit allemaal is vastgelegd en nog steeds wordt gecorrigeerd en aangevuld.
In het begin van de twintigste eeuw werden er in Nederland een aantal grote boeiers of boeierachtige schepen gebouwd. De schepen die van staal gebouwd zijn bestaan vaak nog. De grote houten boeierachtige schepen zijn bijna allemaal verdwenen. Eén van de redenen was een wetswijziging in 1920. De volgende foto’s zijn van de boeier 'Olga'. Deze boeier heeft in haar leven vele omzwervingen gemaakt. De foto van de tewaterlating dateert uit 1911.

Tewaterlating in 1911
Tewaterlating in 1911

De boeier mat 52 voet = 14,86m x 4,70m en had zeilnummer 15OA. Ze is gebouwd voor rekening van A.A. Boissevain uit Amsterdam gebouwd op de werf van Auke Holtrop van der Zee en op 1 februari 1911 te water gelaten. In 1930 werd ze verkocht aan Godfried Madlener in Heeg (bijnaam de "Boeierkoning"). Haar nieuwe naam werd Dorothy. 

Hier ligt de ‘Olga’ voor de oude helling in Heeg in 1929. Pier Piersma woont er nu.
Hier ligt de ‘Olga’ voor de oude helling in Heeg in 1929. Pier Piersma woont er nu.

In 1941 werd N.V. Jachthaven R. Dragt & zn Aalsmeer eigenaar kreeg ze de naam Duyfken. Vervolgens werd de heer Walterscheid in 1942 eigenaar en werd ze in 1945 gerestaureerd bij de werf van De Vries Lentsch in Nieuwendam. In 1947 verhuisde ze naar HongKong en vervolgens in 1955 naar Genua. Haar eigenaar was toen de heer E. Ott.  Verdere gegevens zijn helaas onbekend.

Opsporing verzocht

In de laatste Spiegel der Zeilvaart hebben we aandacht besteed aan een boeier in een haven in Warmond voor WOII. De vraag was of het afgebeelde schip mogelijk de boeier ‘Almeri’ is.  Deze is in het Stamboek geregistreerd als ‘Verdwenen’ onder nummer 9001. Als we zo’n vraag ontvangen en niet direct het antwoord weten, wordt deze met alle beschikbare informatie rondgestuurd binnen een kring ‘kenners’. Dat levert altijd prachtige beschouwingen op en soms ook duidelijke antwoorden. In dit geval helaas nog niet, maar we weten wel zeker dat het schip op de foto de ‘Almeri’ niet is. Wel hebben we een aantal interessante reacties gekregen. Die vermelden we op onze pagina Opsporing Verzocht. 

De gevolgen van een nieuwe wet in 1920

In september 1919 kwam een wetswijziging tot stand. Op grond daarvan werd vanaf 1-1-1920 het bezit van een pleziervaartuig, alsmede het in dienst hebben van daarop varend personeel, in de belasting aangeslagen. Daarna zijn er veel schepen verkocht naar het buitenland. In het eerste recessiejaar na de oorlog, 1921, werden alleen al door één makelaarskantoor niet minder dan 27 Ronde en Platbodemjachten te koop aangeboden in Engeland. Twee jaar later voeren er reeds een dozijn onder die vlag en hield men daar wedstrijden met deze schepen. Een andere makelaar had in het voorjaar van 1921 een lijst van zestig Nederlandse jachten. In de havens bleven de zeilschepen ongetuigd liggen en alleen al de snel stijgende kosten van levensonderhoud maakten dat velen hun jachten wegdeden. 

SSRP agenda 2015

Belangrijke Evenementen in 2015:
6-11 februari 2015 Boot Holland in Leeuwarden
11-15 maart 2015 Hiswa Klassiek in Amsterdam
28 maart 2015 Voorjaarsbijeenkomst
19-21 juni 2015 Lustrum reünie SSRP 60 jaar in samen werking met Watersportvereniging ‘De Zevenwolden’ 150 jaar in Lemmer
19-23 augustus 2015 Sail Amsterdam

Terug naar vorige pagina