Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede - januari 2019 nummer 1

31 januari 2019

De ene reactie lokte de andere uit ...

Wat er allemaal ooit is vastgelegd ....

In de dagen rond de kerst werd er binnen een vriendenclubje over allerlei Ronde en Platbodems gecommuniceerd via het internet. De ene reactie lokte de andere uit en er werden foto's gedeeld. Eén van de schepen waar we elkaar over schreven, was de boeier 'Friso', het huidige Friese Statenjacht, dat dit jaar èn haar 125-ste verjaardag viert èn ook 65 jaar eigendom is van de Provincie Friesland. Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek wijdt er dit jaar een tentoonstelling aan. 

Boeiercommissie

De oprichters van het Stamboek, ze werden toen nog Boeiercommissie genoemd, hadden een wezenlijk aandeel in deze overdracht. In het Stamboekarchief bevinden zich de nodige brieven uit 1953 en 1954, waarin wordt beschreven dat deze boeier te koop is en waarin wordt geopperd, dat de Provincie Friesland mogelijk een goede nieuwe eigenaar zou kunnen worden. Er wordt ondermeer verslag gedaan van het eerste gesprek dat informeel met de Commissaris der Koningin van Friesland over dit onderwerp werd gevoerd.

Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam

Door een toevalligheid had één van de vrienden een foto van deze boeier gevonden in het digitale archief van de Beeldbank Amsterdam (beeldbank.amsterdam.nl) en mailde dit rond. In een tegenreactie werd gemeld, dat in deze beeldbank een hele verzameling foto's van Jacob Olie aanwezig is. Jacob Olie leefde van 1834 tot 1905. Hij was fotograaf, timmerman en leraar. Peter-Paul de Baar heeft een boek over hem geschreven met de titel "Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam".

 Deze foto van de 'Friso' is gemaakt door Jacob Olie tijdens een feest bij Jachtclub 'Het IJ' dateert van 8 juni 1894 (foto Beeldbank Amsterdam)
Deze foto van de 'Friso' is gemaakt door Jacob Olie tijdens een feest bij Jachtclub 'Het IJ' dateert van 8 juni 1894 (foto Beeldbank Amsterdam)

Wat we hier zien is de gloednieuwe 'Friso'. Alleen de slijtage op het sleepijzer van het zwaard verraadt dat ze is gebruikt, waarschijnlijk voor de tocht naar Amsterdam.

Een schitterende inkijk in het leven en aanzien van Amsterdam in de tweede helft van de 19e eeuw

De foto's van Jacob Olie hebben een geweldige kwaliteit en geven een schitterende inkijk in het leven en aanzien van Amsterdam in de tweede helft van de 19e eeuw. Het aantal foto's van zijn hand is ongeveer drie duizend. Je hebt dus wel even werk om deze verzameling door te werken. Foto's van het spiegeljacht 'Diena Geesina' hebben we al eens eerder in deze rubriek besproken.

Links: Gezien vanaf een steigertje naar Bokkinghangen (links) en voormalig bolwerk Blauwhoofd met rechts het zomerhuis van scheepsbouwmeester F. Haverkamp. Rechts: Boeier in het Westerdok t.h.v. Huis De Zalm
Links: Gezien vanaf een steigertje naar Bokkinghangen (links) en voormalig bolwerk Blauwhoofd met rechts het zomerhuis van scheepsbouwmeester F. Haverkamp. Rechts: Boeier in het Westerdok t.h.v. Huis De Zalm

De straat Bokkinghangen in Amsterdam

Nu wil ik U wijzen op de straat Bokkinghangen in Amsterdam. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het komt voor op de foto's van Jacob Olie en het ligt nog altijd aan de westkant van het Westerdok, ten westen van het Centraal Station. We hebben er vier foto's gevonden (trefwoord Bookkinghangen in de collectie van Jacob Olie) waarop een spiegelscheepje te zien is. Oordeel zelf. Wij weten niet hoe je het zou moeten of mogen typeren. In ieder geval heeft het zijzwaarden en het is niet lelijk om te zien.

Van Pier Piersma begreep ik dat er ooit een dergelijk scheepje bij hem te koop had gelegen. Het was een replica. Of  het nog bestaat is onduidelijk.

Links: Zoutkeetsgracht 1-7, Maatschappij De Atlas, fabriek van Stoom- en andere Werktuigen en brug nr. 317. Rechts: Zeilscheepje in het Westerdok voor de loods van Huis De Zalm
Links: Zoutkeetsgracht 1-7, Maatschappij De Atlas, fabriek van Stoom- en andere Werktuigen en brug nr. 317. Rechts: Zeilscheepje in het Westerdok voor de loods van Huis De Zalm

 

Het Vlugschrift "Uit het Stamboek - Behoud(t) het goede" 
wordt samengesteld door Gerard ten Cate.

Alle vlugschriften in "Goed" gebundeld

Alle vlugschriften "Behoud(t) het Goede" zijn in de SSRP-website verzameld in de rubriek "Publicaties". Hierin bundelen we alle verhalen en reacties, zoals de Nieuwsbrief "Beretanden" met daarin de meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP; het maandelijks vlugschrift "Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede"; verhaaltjes over maritieme zaken uit het dagelijks leven van Dirk Huizinga; de Stamboekbijdrages in de Spiegel der Zeilvaart en aanvullingen en reacties op de door de SSRP gepubliceerde informatie.


 

23 maart 2019 Amsterdam: de ontmoetingsplaats voor liefhebbers van het Ronde en Platbodemjacht!

Op 23 maart a.s. organiseert de SSRP haar Voorjaarsbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en dat is positief in het kader van het beïnvloeden van het broeikaseffect. Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers in de zaal met het wonderschone uitzicht over het water en de ‘Stad Amsterdam’. Op het programma staan een mooie presentatie van Alexander de Vos, ons jaarverslag over 2018, gevolgd door de bekendmaking en overhandiging van de jaarlijkse wisselprijzen de Van Waning- en de W.H.de Vosprijs. Een heerlijke lunch en daarna een rondleiding met een bezoek aan de prachtige collectie van de bibliotheek. De middag wordt afgesloten met een borrel incl. een ‘oranje’ bitterbal waarbij wij met een driewerf hoera een toost uitbrengen op onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix. De kosten bedragen E 25,00 p.p.. Entree met uw museumkaart stellen wij en het Scheepvaartmuseum zeer op prijs.


 

Zet 25 mei 2019 ook in uw agenda: Statenjacht 'Friso' 125 jaar!

Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat de boeier “Friso” te water werd gelaten, en het is dan ook 65 jaar geleden dat de overdracht aan de Provincie Fryslân plaats vond. Oorspronkelijk werd het door de grote boeierbouwer Eeltje Holtrop van der Zee te Joure voor de opdrachtgever, commissaris van de Koningin mr. B. Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, gebouwd. Het schip heeft een moeizaam bestaan gekend en heel wat meegemaakt in de jaren die daarop volgden. Nadat het een tweemaal van de ondergang is gered, draagt nu de Provincie al weer 65 jaar de zorg voor deze boeier. Dat gebeurt, mede dankzij de bemanningen, met grote zorgvuldigheid en veel genoegen. Het Statenjacht is een van de belangrijke promotionele “artikelen” waar het provinciebestuur gebruik van maakt. Vele gasten van over de gehele wereld werden op een vaartochtje, met monsterboekje en paspoort, vergast. Dat het bij de gasten bijzonder in de smaak viel valt op te maken uit het gastenboek dat aan boord is.

Het mastbord van de 'Friso'
Het mastbord van de 'Friso'

Op 25 mei willen we deze bijzondere gebeurtenis van het 125 jarig bestaan, c.q. het 65 jarig bestaan als Statenjacht luister bij zetten door een grote vlootschouw van “Oud Hout” in en rond de haven van Grou. Die plaats is gekozen omdat de KZV Oostergoo een van de belangrijkste initiatiefnemers is geweest om dit schip door overdracht aan de provincie te behouden. Op die zelfde dag vindt ook de Jaarlijkse Ledenvergadering van deze Zeilvereniging plaats! Speciaal voor de 'Friso' dus een week eerder als gebruikelijk (1e weekend van juni). Dat een aan tradities verknochte Vereniging van de gebruikelijke gang van zaken afwijkt, zegt op zich voldoende over het belang dat haar leden stellen in de status en het behoud van het Statenjacht van Fryslân.
Naast de gebruikelijke Jaarvergadering van de Vereniging zijn er tal van activiteiten georganiseerd op en rond de haven en wordt er weer door de horeca speciale hap, snap en klok etenswaren geserveerd. Op deze dag is er tevens het Nationale Friese kampioenschap Klomkesilen, in twee klassen: de wedstrijdklasse van Friese Klompschepen en de open klasse van niet gemeten klompen.
De vlootschouw zal vanaf de wal in woord en beeld worden begeleid door een commentator, die het publiek kan voorlichten over de verschillende schepen, hun bouwers en hun geschiedenis. De Tjottervloot heeft toegezegd op deze dag mee te doen met deze festiviteiten en door middel van rondvaartjes met de jeugd, de belangstelling voor het tjottervaren op te wekken. Op de wal vinden verder publieksactiviteiten plaats, die zullen worden uitgedragen in de media. Het programma is nog verder in ontwikkeling.
Een geweldig feest dus waaraan iedereen die een hart van hout en gevoel voor traditie heeft mee zou moeten doen. Wanneer u een HOUTEN schip heeft, geen lid bent van Oostergoo en toch mee wilt doen, kunt u zich binnenkort opgeven via de SSRP-website. Het moet een spektakel worden!


 

De SSRP feliciteert haar jarige Beschermvrouwe

Prinses Beatrix is op 31 januari, 81 jaar oud geworden. Sinds haar aftreden als Koningin zes jaar geleden is ze nog erg actief in het openbare leven. Ze is aanwezig bij nieuwsjaarsontvangsten, opent evenementen en zet zich nog steeds in voor verschillende goede doelen. En ze is Beschermvrouwe van de SSRP! Onze Vicevoorzitter Ineke Verkaaik toog natuurlijk weer naar Drakensteijn om haar de felicitaties namens de SSRP over te brengen. 


 

Boot Holland, de aftrap van het watersportseizoen!

De 29-ste editie van deze watersportbeurs in Leeuwarden. In de stand van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de SSRP gedurende 8 tot en met 13 februari tezamen met andere behoudsorganisaties aanwezig. 
We ontmoeten u in de stand bij Boot Holland ook graag!


 

Terug naar overzicht