Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede - november 2014 nummer 11

30 november 2014

Sloeberke, een boeiertje vertelt ...

Wat er ooit allemaal is vastgelegd en nog steeds wordt gecorrigeerd en aangevuld.
In 1953 stuurt Robert van den Wyegaert uit Antwerpen aan Commissaris H. Voordewind een brief met de aanhef:
Met onuitsprekelijk genot heb ik van Uw boek "Voor de wind" gesnoept. Reeds vele boeken over schepen en boten heb ik, maar deze laatste aanwinst heeft toch een apart plaatsje. Dit heeft natuurlijk zijn bizondere reden, en die is, dat wij mijn zwager en ik ook een boeiertje bezitten (8,50 m x 3,40 m).

Verder niets bekend

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn standaardwerk 'de Boeier' dat we eigenlijk niets naders van deze boeier weten dan het het verhaal over de restauratie, dat Van den Wijegaert in een brief aan Voordewind uitvoerig beschrijft. Het boeiertje heeft hij de naam 'Sloeberke' gegeven.

Hij eindigt zijn boeiende, maar ook amusante verhaal met de vraag aan Commissaris Voordewind:
Nu ik toch aan 't vragen ben. U hebt al geschreven over de commissaris vertelt, een schipperszoon vertelt. Is hier in dit verslag geen stof om "een boeiertje vertelt" te schrijven? Dat zou misschien wel aardig zijn zoo een scheepje aan het woord, dat hoor ik al. Dat hebben die Friese schepen wel verdiend!

Correspondentie tussen H. Voordewind en Jan Wiersma

De heer Voordewind heeft tussen 1960 en 1970 uitgebreid gecorrespondeerd met Jan Wiersma in Leeuwarden, ook een groot liefhebber en kenner van Ronde en Platbodemjachten. In de brieven aan Jan Wiersma oppert Voordewind vaak het idee om inderdaad iets over de boeier te gaan schrijven, maar daar is nooit wat van gekomen. Dus moeten we het tot op heden doen met de brieven.

Reacties op het "Maassluis Platje"

In de vorige "UIt het Stamboek" hebben we stil gestaan bij de 'Bruinvisch'. Daarop hebben we diverse reacties gekregen die we hebben gebundeld bij het schip in het Stamboek.

Zeilagenda 2015

6-11 februari 2015 Boot Holland in Leeuwarden
11-15 maart 2015 Hiswa Klassiek in Amsterdam
19-21 juni 2015 Lustrum Reünie SSRP 60 jaar in samen werking met Watersportvereniging ‘De Zevenwolden’ 150 jaar in Lemmer.
19-23 augustus 2015 Sail Amsterdam 

Terug naar vorige pagina