Uit het Stamboek Nr 8 - Behou(d)t het Goede

29 augustus 2014

Wedstrijdzeilen in een open schouw en je neemt mee …… 
Drie masten en drie verschillende tuigen, maximaal 5 bemanningsleden waarvan twee betaald en een aantal zakken zand.

Op de foto de schouw 'Nootedop', uit 1880 met een lengte van 6.12m, plaquette 790
Op de foto de schouw 'Nootedop', uit 1880 met een lengte van 6.12m, plaquette 790

Wat zijn Friese schouwen?

Het zijn vrij smalle schouwen met weinig zeeg of zelfs een katterug. Er bestonden vroeger drie wedstrijd klassen, de kleine schouw van 4,75m x 1.42m met een sprietzeil, de middenklasse van 5,50m x 1,55m en de grote of zes meter schouw 6,00m x 1.80m met een gaffelzeil. De ‘Nootedop’ is door eigenaar Hans Nooteboom uitgebreid beschreven.
Wij citeren uit zijn verhaal in het archief:
De scheepjes werden door de week gebruikt voor het vervoer van allerlei zaken, in het weekend werd er vaak wedstrijd mee gezeild. Daarvoor was het niet ongewoon als een schip drie masten had en drie verschillende tuigen, die gebruikt werden al naar gelang de hoeveelheid wind. Ook was het toegestaan om, in de totale bemanning van maximaal 5 mensen, twee betaalde krachten te hebben die tot taak hadden om bij het overstag gaan de zakken zand die als ballast dienden naar loef te sjouwen. Bij de koop van de schouw ‘Nootedop’ waren de haken waaraan de ballast werd opgehangen in ieder boord nog aanwezig. Het vlak en de spanten van het schip waren van eiken, de boorden van grenen. 

Gezocht: Het beurtscheepje 'Twee Gebroeders' uit It Heidenschap

Het beurtschip 'Twee Gebroeders' staat in het Stamboek ingeschreven als 'Stânfries' met plaquettenummer 48. Naar aanleiding van een reactie van de kleindochter van oud-eigenaar S.J. de Vries uit Amsterdam, hebben we de beschikbare informatie in ons archief opgezocht. Peter Tolsma heeft na onderzoek het nodige daarop aangevuld. Maar .... het scheepje is niet 'actief' in het Stamboek op dit moment. Daarom de vraag: kan iemand ons vertellen waar de 'Stânfries' nu haar domicilie heeft en wie mogelijk de huidige eigenaar is?
Zo ja, gaarne een mailtje naar stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina