Van Waningprijs 2017 toegekend aan Jeannette Tigchelaar

25 maart 2017

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de Van Waning Prijs 2017 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Ravenstein uit te reiken aan: 

JEANNETTE TIGCHELAAR

Op grond van de volgende overwegingen

  • Jeannette is sinds 2002 actief  bij het Fries Scheepvaart Museum en in haar diverse rollen heeft de SSRP regelmatig contact met haar. Het Fries Scheepvaart Museum stond aan de wieg van de SSRP.
  • Het fysieke archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is ondergebracht bij het Fries Scheepvaart Museum. In haar functie bij het museum, vervult Jeannette en hele belangrijke rol bij het beheer en registratie daarvan. 
  • Voor de vele onderzoeken van de SSRP naar de historie van Stamboekschepen en alle documentatie daarover, is Jeannette altijd van onschatbare waarde als hulp en vraagbaak. Altijd bereid om met haar eigen kennis en de kennis van de collectie eventuele ontbrekende gegevens proberen in te vullen.
  • Daarnaast heeft ze ook een enorme klus geklaard om de huidige website van het museum naar het huidige professionele niveau te tillen en wat zeker zo belangrijk is: ook op dit niveau te houden.
  • Voor derden is Jeannette vaak betrokken bij de totstandkoming van artikelen en/of boeken en het corrigeren van teksten. Voorbeelden daarvan zijn in vele boeken over Ronde en Platbodemjachten na te lezen.
  • Ze is ook eindredacteur van het jaarboek van het Fries Scheepvaart Museum. In deze Jaarboeken speelt de geschiedenis van onze jachten, vaak ook een prominente rol.

In deze functies, acties en relaties, levert Jeannette een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Wageningen 13 december 2016.

Ravenstein, zaterdag 25 maart 2017

 

Terug naar vorige pagina