Commissies

Binnen de SSRP zijn twee commissies, ieder met een belangrijke taak: De Criterium Commissie en de Beroepsraad.

Criterium Commissie

Inschrijving van een jacht in het stamboek voor Ronde en Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de Criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten (SSRP). Op basis van deze informatie zal de Criteriumcommissie van de SSRP een advies uitbrengen over de inschrijving van uw jacht in het Stamboek en de indeling in één van de categorieën.

Samenstelling:
         P.J. Tolsma (voorzitter)
         G.J. Feikema
         J. Feikema
         E. Pluimers
         W. Scholtes
         P. Duyvis
         C. van der Post


 

Beroepsraad

De Beroepsraad doet wat de naam al zegt: beroepen op door het bestuur van de Stichting genomen besluiten beoordelen.

Samenstelling:
          G. van Saarloos
          Fr. Loomeijer
 

Terug naar vorige pagina