De BERETANDEN van de SSRP

Naast de "Uit het Stamboek ..." aan het eind van de maand, heeft de SSRP "De BERETANDEN van de SSRP..." geïntroduceerd, de Nieuwsbrief die we halverwege de maand aan u willen sturen, met de, op dat moment meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP.

Beretand volgens onze begrippenlijst:
Verticaal bintje naast de steven, die vaak versierd is. Meestal direct bevestigd naast het kluisbord.

Naast de eigenaren van de 'actief' ingeschreven schepen, melden zich ook steeds meer en meer belangstellenden zich aan voor onze Mail-service (zie onder aan elke pagina).