De SSRP is een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie

Van de belastingdienst ontvingen we de volgende brief:
Uw instelling staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden hebben ook voor uw instelling gevolgen.

Voor alle duidelijkheid plaatsen we de volledige brief en daarbij de verwijzingen naar alle gevraagde informatie.

Terug naar vorige pagina