W.H. de Vos-prijs 1958

De gebruikelijke zomerreünie van de Stichting vond dit jaar plaats in Gorkum. De reünie ving aan met een bijzonder geslaagde maaltijd in het Slot Loevestein, bij welke gelegenheid de pas ingestelde W.H. de Vos-Prijs aan de Heer R. Buisman uit Leeuwarden werd toegekend. Deze wisselprijs, bestaande uit een zilveren model van de Lemsteraak "Onrust" , werd aan de Stichting geschonken door de zoons van de oorspronkelijke eigenaar van de "Onrust" en zal periodiek worden toegekend aan diegene der "Vrienden" die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door onze Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn jacht.

De overwegingen

De overwegingen voor de toekenning van de wisselprijs aan de Heer Buisman luidden, dat deze zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor het door de Stichting nagestreefde doel:

  • door gedurende meer dan 50 jaren als eigenaar van een Fries rond jacht, t.w. de tjotter "Triton" van 1906-1908, het Friese jacht "Oostergoo" van 1908-1915 en het Friese jacht "Mercurius" van 1915 tot heden, een voorbeeld te geven van trouw aan, en tevens van goede verzorging van zijn schip,
  • door reeds in 1915 als lid van de "Commissie van Jachtbouwdeskundigen", ingesteld door de Verbonden Watersportverenigingen, mede te werken aan het opstellen van de kenmerken voor het boeiertype,
  • door gedurende een reeks van jaren trouw deel te nemen aan de wedstrijden voor ronde jachten, en de deelname aan deze wedstrijden met woord en daad te blijven bevorderen, door als Secretaris der K.Z.V. "Oostergoo" van 1907 tot 1925 en van 1925 tot 1957 als Voorzitter van deze oude vereniging, de sterk met het Friese jacht verbonden tradities van deze vereniging levend te houden,
  • door als Voorzitter der K.Z.V. "Oostergoo" op onnavolgbare wijze zijn stempel te drukken op de op 4 juli 1953 te Grouw gehouden 1e reünie voor Friese Ronde Jachten, welk evenement het Friese Ronde Jacht voor het eerst sinds vele jaren in het middelpunt der algemene belangstelling bracht,
  • door als Voorzitter van de "Boeier-Commissie", ingesteld door het Departement Leeuwarden e.o. van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de K.Z.V. "0ostergoo", krachtig leiding te geven aan het initiatief, leidend tot de schenking van de boeier "Friso" aan het Provinciaal Bestuur van Friesland en de overdracht van eeze boeier als "Statenjacht" op 22 mei 1954."
Terug naar vorige pagina