W.H. de Vos-prijs 1959

Tijdens de gebruikelijke, gemeenschappelijke maaltijd in "'t Huys Tijdtverdrijf" - typische naam van een der schepen waar de Ruyter eens op voer - werd het hoogtepunt gevormd door de uitreiking van de W.H. de Vosprijs. De eerste bezitter, de heer Buisman, nam met een - door de heer Halbertsma uitgesproken - gedicht afscheid van het "Scheepje in de kast", dat vervolgens aan de heer A. de Boer uit de Lemmer werd uitgereikt als blijk van waardering voor hetgeen hij en zijn familie in het bijzonder heeft gedaan voor de ontwikkeling van de Lemsteraak.