W.H. de Vos-prijs 1961

Als plaats voor de zomerreünie was ditmaal Kampen gekozen. De W.H. de Vos-prijs - het zilveren model van de Lemsteraak "Onrust" werd tijdens de maaltijd door de heer H.B. Halbertsma aan het Stichtingsbestuur teruggegeven. Met instemming van alle aanwezigen werd deze prijs daarop door Dr. J.H. de Vos aan de heer van Waning aangeboden, als "blijk van hulde en dank voor alles wat door hem voor het Oude scheepstype in het algemeen en voor onze Stichting in het bijzonder is gedaan en nog dagelijks wordt gedaan".