W.H. de Vos-prijs 1962

De W.H. de Vos-prijs - het zilveren Lemsteraakmodel, dat het Stichtingsbestuur periodiek toekent aan degene, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, d.w.z. de bevordering van de belangstelling voor en de kennis van ronde- en platbodemjachten werd ditmaal - men zou bijna kunnen zeggen "vanzelfsprekend" - uitgereikt aan de Commissie Westeinder-Zeilwedstrijden. 

De overwegingen daartoe luidden :

  • De "Commissie Westeinder Zeilwedstrijden" heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het door de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten nagestreefde doel;
  • Door op initiatief van wijlen de heer O.G. ter Gast, destijds secretaris van de W.V. Westend sedert 1949 jaarlijks wedstrijden voor alle klassen ronde en platbodemjachten op de Westeinder Plassen te organiseren. Door goede propaganda, bekwame organisatie en het scheppen van een goede sfeer gedurende de wedstrijddagen is de deelname in alle klassen zeer gestegen;
  • Door het ter herinnering aan de initiatiefnemer beschikbaar stellen van de O.G. ter Gast-wisselprijs voor Ronde en Platbodemjachten;
  • Door de daadwerkelijke belangstelling en krachtige steun, welke de Commissie W.Z.W. en in het bijzonder haar wedstrijdleider P. van Kranen en haar secretaris A.J.M. Kok sedert 1953 gaven aan de toenmalige Stamboek-Commissie en sedert 1955 aan de Stichting Stamboek bij de organisatie van alle Zomer Reünies, welke tot dusver werden gehouden;
  • De heren P. van Kranen en A.J.M. Kok, als vertegenwoordigers der Commissie W.Z.W., hebben daarbij met evenveel tact als bekwaamheid hun grote ervaring in het organiseren van wedstrijden voor R en P jachten ter beschikking gesteld van de wedstrijd organiserende verenigingen ter plaatse, waar de Zomer Reünies werden gehouden.
  • De Commissie W.Z.W. heeft aldus krachtig medegewerkt aan het verhogen der belangstelling voor het Ronde en Platbodemjacht.
Terug naar vorige pagina