W.H. de Vos-prijs 1963

Bestuurderen van de Stichting waren eenstemmig tot de conclusie gekomen - uiteraard zonder medeweten van de betrokkene - dat in Zeeland, en met name in Veere, deze wisselprijs aan Ir. J. Loeff diende te worden uitgereikt. En zulks niet alleen vanwege de nauwe banden, die hem met Zeelanden Veere verbinden, maar in het bijzonder vanwege de onschatbare diensten, die Ir. Loeff gedurende vele jaren aan de watersport in het algemeen en aan de ronde en platbodemjachten in het bijzonder heeft bewezen.