W.H. de Vos-prijs 1964

Het negende levensjaar van de Stichting weerspiegelt de voortdurende, grote belangstelling voor de watersport in het algemeen en voor de ronde- en platbodem-jachten in het bijzonder. 1964 vormde daarbij een hoogtepunt door de aanwezigheid van onze Beschermvrouwe op de zomerreünie te Medemblik. Toen de 'Groene Draeck' daar vrijdag 10 juli in de namiddag de haven binnenvoer, werd Hare Koninklijke Hoogheid met luid geknal uit de boordkanons der feestelijk gepavoiseerde jachten begroet. 
De W.H.de Vos-prijs, het zilveren model van de lemsteraak "Onrust" werd dit jaar aan het Korps Rijkspolitie te Water uitgereikt.

Op grond van de volgende overwegingen:

  1. De voorbeeldige wijze waarop het korps in al zijn geledingen telkenjare sedert 1953 bij elke hierop volgende reünie van Ronde- en Platbodemjachten heeft bij¬gedragen tot het welslagen van deze bijeenkomsten. De officieren van het Korps, de schippers en hun bemanningen beperkten zich daarbij geenszins tot een goede regeling van het verkeer te water, doch zij bleken ook steeds bereid, gevraagd en ongevraagd, te assisteren bij de organisatie van de reünie in welhaast al haar facetten.
  2. Door actieve medewerking te verlenen bij het opsporen van oud-vaderlandse schepen, waarmee de leden van het Korps bij hun tochten in contact kwamen.
  3. Door de kennelijk nog bij vele leden van het Korps levende herinnering aan de oude tijd, toen hun voorgangers hun diensten in het gehele land verrichtten met Ronde- en Platbodemzeilvaartuigen, variërend van hoogaarsen in Zeeland tot Friese boten in het Noorden des lands.
  4. De aldus kennelijk op eigen traditie berustende sympathie van het Korps voor het Ronde- en Platbodemjacht is onze Stichting en haar vele "vrienden" dikwijls op overtuigende wijze gebleken.
  5. Zonder bepaalde voorbeelden te noemen mag worden gesteld, dat menig Rond en Platbodemjacht en zijn bemanning zijn behoud te danken heeft aan de zelfopofferende wijze waarop het Korps Rijkspolitie te Water zijn schone taak vervult onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden.
Terug naar vorige pagina