Prinsessejacht De Groene Draeck

Princessejacht

Vier afgevaardigden van het Comité, zich noemende "Varend Nederland", t.w. de heer Mr. K. P. van der Mandele, Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Ernst Crone, schrijver dezes als Amsterdammer en voorzitter van het Comite en verder - zoals de Prinses had gewenscht - twee jeugdige watersportbeoefenaren, t.w. de heer H. Hietink, secretaris van het Comite en de heer C. H. Guepin uit Bussum, mochten op 31 Januari 1956 aan de Prinses, die op het Pale is Soestdijk deputaties ontving, door het aanbieden van een oorkonde Haar symbolisch het jacht aanbieden. De Prinses was verrast en hoogst verheugd, klapte van blijdschap in de handen en noemde het aanbod "een droom".

Het Comité, zich noemende "Varend Nederland"

Vier afgevaardigden van het Comité, zich noemende "Varend Nederland", t.w. de heer Mr. K. P. van der Mandele, Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Ernst Crone, schrijver dezes als Amsterdammer en voorzitter van het Comite en verder - zoals de Prinses had gewenscht - twee jeugdige watersportbeoefenaren, t.w. de heer H. Hietink, secretaris van het Comite en de heer C. H. Guepin uit Bussum, mochten op 31 Januari 1956 aan de Prinses, die op het Pale is Soestdijk deputaties ontving, door het aanbieden van een oorkonde Haar symbolisch het jacht aanbieden. De Prinses was verrast en hoogst verheugd, klapte van blijdschap in de handen en noemde het aanbod "een droom".

De keuze

Spoedig daarop zijn enkele leden van het Comite, die tezamen een technische commissie vormden, voor een onderhoud door de Prinses ontvangen, teneinde met Haar de plannen nader te bespreken en de smaak der Prinses te leeren kennen. Waar het aanbod luidde een jacht geschikt om ermede de binnenwateren van ons land te bevaren, met inbegrip van Waddenzee, Zuiderzee, Zuidhollandsche en Zeeuwsche stroomen, is de keuze gevallen op een schip van nationaal type, een rond vaartuig. Teneinde het onderhoud niet te bezwarend te maken werd besloten tot een stalen schip, De Lemsteraak bleek het beste aan de verlangens te voldoen, waarom de keuze op dit scheepstype werd gesteld, een keuze die zonder twijfel tot velen in den lande sprak. Vier afgevaardigden van het Comité, zich noemende "Varend Nederland", t.w. de heer Mr. K. P. van der Mandele, Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Ernst Crone, schrijver dezes als Amsterdammer en voorzitter van het Comite en verder - zoals de Prinses had gewenscht - twee jeugdige watersportbeoefenaren, t.w. de heer H. Hietink, secretaris van het Comite en de heer C. H. Guepin uit Bussum, mochten op 31 Januari 1956 aan de Prinses, die op het Pale is Soestdijk deputaties ontving, door het aanbieden van een oorkonde Haar symbolisch het jacht aanbieden. De Prinses was verrast en hoogst verheugd, klapte van blijdschap in de handen en noemde het aanbod "een droom".
Spoedig daarop zijn enkele leden van het Comite, die tezamen een technische commissie vormden, voor een onderhoud door de Prinses ontvangen, teneinde met Haar de plannen nader te bespreken en de smaak der Prinses te leeren kennen. Waar het aanbod luidde een jacht geschikt om ermede de binnenwateren van ons land te bevaren, met inbegrip van Waddenzee, Zuiderzee, Zuidhollandsche en Zeeuwsche stroomen, is de keuze gevallen op een schip van nationaal type, een rond vaartuig. Teneinde het onderhoud niet te bezwarend te maken werd besloten tot een stalen schip, De Lemsteraak bleek het beste aan de verlangens te voldoen, waarom de keuze op dit scheepstype werd gesteld, een keuze die zonder twijfel tot velen in den lande sprak.

Het Ontwerp

Een gelukkige omstandigheid was, dat Lemmer, de bakermat van dit soort vaartuig, een bij uitstek deskundige op het gebied van Lemsteraken bezit. Het is de heer Ary de Boer, Aan hem stelde het Comité de vraag lijnen en tuigteekening te ontwerpen voor een Lemsteraak van vijftien meter lengte, fraai van lijn, snel en uitstekend manoeuvreerbaar. De he er De Boer voldeed naar het oordeel van het Comite aan deze opdracht. Meer algemeene plannen werden door de Technische Commissie uitgewerkt, Een opdracht werd gegeven aan de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr. en in overleg met haar werd langdurig en met groote zorgvuldigheid gewerkt aan het op papier voorbereiden van de bouw en het overleggen van alle details. Het he eft lang geduurd alvorens deze papieren bouw tot tevredenheid was voltooid. Overhaasting zou hier uit den booze zijn geweest. Wijzigingen tijdens den bouw behooren bij jachtbouw, althans op essentieele punten, tot de opgaven, die vermeden dienen te worden.

'De Groene Draeck' tijdens de proeftocht op 12 juni 1957, nog met de werf-vlag in top
'De Groene Draeck' tijdens de proeftocht op 12 juni 1957, nog met de werf-vlag in top

Inhoudsopgave

  1. Een jacht voor onze kroonprinses
  2. De lemsteraak
  3. De Groene Draeck
  4. Het Ontwerp
  5. De bouw van het jacht
  6. Inrichting en uitrusting
  7. Stapelloop en overdracht
  8. Waar de Groene Draeck kan varen

Uitgeverij Roelants - 1957

Auteur J. Loeff ea.

Terug naar vorige pagina