Drijverschuiten

Gebouwd op de werf van van der Hoff in de periode van Willem de Keijzer

Prachtige boeken zijn er geschreven over de riviervisserij, waarin de visserij en het harde bestaan van de vissers uitgebreid worden beschreven. Wie meer wil weten over de zalmschouw moet het echter doen met enkele hoofdstukken die veel vragen onbeantwoord laten, omdat ze niet passen in het meer algemene kader, waarin deze boeken zijn geschreven.

Wanneer we dieper op het onderwerp zalmschouw ingaan, gaat er een wereld open van ambachtelijk vakmanschap die wacht op de geïnteresseerde lezer. Dit boek gaat over de drijverschuit en de werf van Van der Hoff in Hardinxveld. De schrijvers hebben getracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van de schuit, de werf en de bouwwijze. Toch bleven er nog vragen onbeantwoord waarop misschien wel nooit meer een antwoord te vinden is. Om de inhoud zo degelijk mogelijk te onderbouwen is er gekozen voor een beperkte periode waarover relatief gezien het meest bekend is en voor één type zalmschouw. namelijk de drijverschuit waarmee de drijfnetvisserij op de rivier werd uitgeoefend. De bouwperiode die in dit boek wordt beschreven ligt tussen augustus 1899 en januari 1903.

De tekst van dit boek is van de hand van Arie van der Ree die samen met Theo Hoogmoed veel eigen onderzoek deed en alle onderwerpen onvermoeibaar doorploegde. De hoofdstukken over smeden zijn van de hand van Rhett Eikels die door zijn vakmanschap als ambachtelijk smid een grote bijdrage leverde aan de tekst van het gehele boek. Even van Reijswoud verzorgde de structuur. de layout en de tekeningen. In de maandelijkse vergaderingen werden alle teksten en afbeeldingen uitgebreid tegen het licht gehouden door het gehele team. Zo ontstond dit boek in een tijdsbestek van zes jaar.

Terug naar vorige pagina