Boeken uitgegeven door of in samenwerking met de SSRP

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor deze jachten. Onder de middelen, welke de Stichtingsakte vermeldt ter bereiking van het gestelde doel het verzamelen van zo volledig mogelijke gegevens van ronde en platbodemjachten en in het bijzonder van die, welke door hun bouw, sierlijkheid, dan wel uit historisch oogpunt als monument kunnen worden beschouwd. Dit is welbeschouwd een enorme taak en als eerste verscheen in 1962 het boek "Ronde en Platbodemjachten". Dit was het begin, 7 jaar na de oprichting van de SSRP en kreeg later uitgebreide vervolgen.