Wielewaal

90 jaar zeilen met een kromme mast

Gerard ten Cate schrijft:
Tijdens mijn zoektochten naar informatie over de watersport aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, kwam ik bij herhaling informatie over de Lemmeraak 'Wielewaal' tegen. Een schip dat ik ken, omdat het een paar keer per jaar bij ons in het dorp in het Zuidlaardervaartje ligt. Met genoegen kijk ik er altijd naar. Ze ligt dan bij haar eigenaar voor het huis.
Telkens gaf ik mijn vondsten aan hem door. Vaak ging dit dan vergezeld met aanvullende vragen. Vaak bleek het antwoord open te blijven. Er was geen antwoord. Jack Alsema suggereerde wel eens dat hij na zijn pensionering maar eens op onderzoek uit moest gaan naar oud eigenaren of nazaten ervan. Negentig jaar geschiedenis om uit te zoeken en vast te leggen.
Eén oud-eigenaar had ik wel eens gesproken, Willem Bon. Maar dat was misschien wel dertig jaar geleden, op een reünie van Friese Ronde jachten in Heeg. Verbaasd was ik, toen ik zijn zoon benaderde, met hoeveel passie en liefde hij over het schip schreef en hoeveel informatie hij nog had. Van hem kwam een compleet stripverhaal. Deze ervaring was voor mij reden om op zoek te gaan naar alle oud eigenaren of hun kinderen of kleinkinderen. Alle families heb ik kunnen achterhalen.

Ineens blijkt dan dat de kleinzoon van de eerste eigenaar nog altijd een model van de 'Wielewaal' op zijn schoorsteenmantel heeft staan. De zoon van de tweede eigenaar heeft nog altijd een paar foto’s van de 'Wielewaal' op zijn werkkamer hangen en de dochter van de vierde eigenaar stuurde, nadat ze mijn verzoek had ontvangen om informatie, direct een envelop met foto’s op.
Bij iedereen, die de afgelopen ruim negentig jaar bij deze Lemmeraak betrokken is geweest op welke manier dan ook, zijn er veel positieve herinneringen. Veel herinneringen en overleveringen die verklaren waarom de 'Wielewaal' zo is als ze is. Na mijn puzzeltocht is ook duidelijk geworden waarom er zo lang een deuk in het voordek heeft gezeten. Jack Alsema heeft het eruit gehaald.
Voor mij was het een genoegen de geschiedenis van de 'Wielewaal' te achterhalen en op te mogen schrijven. Dat de zoektocht de nodige jaren duurde was slechts een bijkomstigheid. Hopelijk is dit voor anderen een stimulans aansluitend onderzoek te gaan doen.
In 2018 is de Wielewaal 93 jaar oud. En …. inderdaad, de mast is krom.

Het boek "Wielewaal" is gepubliceerd op de Boekenplank van de SSRP. Een omgeving waarin het boek als webversie is te lezen via het scherm, maar ook te bestellen als hard-cover.

De Boekenplank is een project van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Eén van de doelstellingen van de SSRP is: Het maken van propaganda voor de ronde en platbodemjachten in zo breed mogelijke zin. Als onderdeel daarvan is nu de Boekenplank gerealiseerd. Een omgeving waarin publicaties digitaal als website worden opgenomen, met de mogelijkheid om er een kwalitatief goed gedrukt boek van te maken.
Heet eerste boek op de Boekenplank is van Gerard ten Cate en het is het verhaal van de Lemsteraak 'Wielewaal'. In 2018 is de 'Wielewaal' 93 jaar oud. En …. inderdaad, de mast is krom. Een zoektocht naar ruim 90 jaar geschiedenis van een Lemsteraak.

Het boek

Een uitgave op de Boekenplank SSRP

Wielewaal “Negentig jaar zeilen met een kromme mast”
Auteur Gerard ten Cate
Ontwerp en vormgeving Jan Eissens
Versie 2019-1

Mogelijk gemaakt met behulp van Kirra Reporting: realiseren & publiceren, direct als website en PDF, bureau iWink Groningen

Realisatie Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten 2019
Druk Reclameland BV Westerbroek

Digitaal beschikbaar https://boekenplank.ssrp.nl 

Terug naar vorige pagina