Schepen die blijven

Type en Scheepsbeschrijvingen van de Nederlandse Historische Bedrijfsvaartuigen

In 1999 schreef het bestuur van de LVBHB: Het bestuur van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig is er trots op bij u, lezer, de nieuwe generatie Schepenlijst te mogen inleiden. In de eerste plaats denken wij dan aan de groep leden die het voortouw hebben gehad van dit enorme project: de werkgroep Tuigerij en Documentatie. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat hetgeen in de wandelgangen wordt aangeduid als ‘Schepenlijst’ uitgroeit in de richting van een standaard werk over historische bedrijfsvaartuigen. De werkgroep heeft een topprestatie geleverd, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. De kwaliteit spreekt voor zich. De kwantiteit omvat niet alleen de ongekende hoeveelheid schepen maar ook ongekende hoeveelheid werk die moest worden verzet.

Ondanks het gebruik van de modernste computertechnologie is de totstandkoming voor vele betrokkenen een manier van leven geweest gedurende vele maanden. Het bestuur is er trots op dat de vereniging zo’n werkgroep faciliteert. De rol van dit standaard werk zal meerzijdig zijn. De schat aan gegevens over scheepsafmetingen zal de restaurerende scheepseigenaar helpen zijn plan te trekken. De diversiteit van de uitvoeringen, van woonark op een historisch casco tot volledig gerestaureerd bedrijfsvaartuig, geeft aan welke dynamiek er in onze vereniging zit rond het behoudswerk. De casco’s onder de woonarken zullen nauwlettend gevolgd worden en zoveel mogelijk in restauratie worden genomen als de ark haar levenseinde nadert.

Hierdoor kom ik op een ander aspect van het verenigingswerk. Historische bedrijfsvaartuigen komen goed tot hun recht in een historische omgeving. Op veel plaatsen in steden en dorpen zijn reeds schepen afgemeerd in historische centra. Op andere plaatsen worden gesprekken gevoerd met gemeentebesturen om tot inrichting van ligplaatsen te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit boekwerk gemeentebesturen zal helpen op weg naar een ruimtelijk beleid waarin het historisch bedrijfsvaartuig een rol speelt. Immers vrijwel elke plaats aan het water heeft een cultuur historische band met de vrachtvaart. Rest mij een woord van grote dank aan de werkgroep Tuigerij en Documentatie. Jullie hebben met dit document een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van de vereniging: het behouden van historische bedrijfsvaartuigen.

Namens het bestuur
D.W . Eerland
voorzitter

Projectleider

Janneke F.M. Bos

Uitgegeven door Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig

Hardcover, 1999, 418 pagina's
ISBN 90-8050-081-X

Digitaal

Het boek “Schepen Die Blijven” is uitverkocht. Het is zeer sporadisch nog verkrijgbaar en de prijzen lopen op. In Google ingetikt levert het 16.800 hits op. Een aanduiding dat het leeft en dat er vraag naar is. Daarom heeft Henk Bos besloten het boek digitaal, op CD, opnieuw uit te brengen. Wanner u belangstelling heeft voor zo'n digitaal exemplaar, kunt u het beste even contact opnemen met het secretariaat van de LVBHB.

Terug naar vorige pagina