Tjet Rixt en haar mannen

Dirk Huizinga

De auteur Dirk Huizinga schrijft op de eerste bladzijde van het boek:
Mijn belangstelling voor de geschiedenis van dit schip is niet geheel toevallig. Aanleiding is een jeugdervaring. Aan het einde van de jaren vijftig, ik meen in 1959, lag de boeier in de winter, ontdaan van mast en tuig, aan de Willemskade in Leeuwarden. Vlak bij de Prins Hendrikbrug. Ik logeerde bij familie in Huizum, in de Eysingastraat, en ging als 15 jarige jongen-met-belangstelling-voor-boeiers meerdere dagen bij dit schip langs. Het schip vond ik indrukwekkend, maar bleef voor mij een vreemde, want ik kende alleen de boeiers die Hendrik Voordewind beschrijft in zijn boekje Voor de wind. Maar ik zag wel dat het een bijzonder schip was en bestudeerde ook nauwkeurig het houtsnijwerk op het roer. Jaren later bemerkte ik tot mijn verrassing, dat die oude, voor mij onbekende boeier aan de Willemskade de (ex)Tjet Rixt was. Ze was later voor mij gemakkelijk te herkennen aan die unieke versiering van de kop van het roer. 
Een andere beweegreden om dit boekje samen te stellen, is de opmerkelijke geschiedenis van drie generaties Hepkema. De basis voor het maatschappelijk succes van deze familie is gelegd door Jacob Hepkema (1845 - 1919), geboren in Oudeschoot, direct ten zuiden van Heerenveen, en een succesvol uitgever van “Het Nieuwsblad van Friesland” vanuit Heerenveen.

Waarom dit boek van schrijver Dirk Huizinga?

De tussen 1995 en 2007 gerestaureerde boeier Tjet Rixt is de oudste nog varende Friese boeier. Ze stamt uit 1843 en is vooral bekend geworden in de periode dat ze bezit was van de familie Hepkema uit Heerenveen / Leeuwarden. In dit boek wordt in grote lijnen haar levensloop beschreven, geïllustreerd met vele foto's en gelardeerd met curieuze details, waarbij het accent ligt op de geschiedenis van de mensen die met de boeier hebben gevaren. In 277 pagina's met unieke bijlagen.

Over de auteur

Dirk Huizinga. Een schrijver die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de scheepsbouw, de scheepvaart en de visserij langs de oostwal van de Zuiderzee (van Harlingen tot de IJssel) van circa 1850 tot 1960.

Uitgegeven in eigen beheer

292 pag., hardcover, geïllustreerd of download het boek kostenloos in PDF-formaat .
Ga daarvoor naar de website van Dirk Huizinga: www.dirkhuizinga.com.

Maritieme schrijvers

Een aantal jaren geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich al vele schrijvers aangemeld, onder wie een aantal Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina