De Waterkampioen

De voorzitter van de Dordtse Roei- en Watersportvereeniging en lid van het  dagelijks bestuur van de A.N.W.B. Toeristenbond, J. Redele, heeft bewerkstelligd dat de afdeling watertoerisme van de wielerbond een eigen blad uit ging geven: De Waterkampioen, met als hoofdredacteur H.C.A. van Kampen (auteur van het standaardwerk 'De Zeilsport'). De Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen waren bereid de kosten van het tijdschrift te delen. Die stap van de ANWB naar een eigen watersporttijdschrift was een logische in het licht  van ruim twintig jaar bemoeienis met het watertoerisme, maar ook een lastige. Immers, zaten wielrijders, wandelaars, zeilers en roeiers elkaar weinig in de weg, dat veranderde met de  komst van de automobiel. In 1927 kwam het eerste Rijkswegenplan gereed met als consequentie dat begin jaren '30 de eerste vaste bruggen over onder andere de rivieren werden gebouwd, ten koste van veerponten en ophaalbruggen: bij Keizersveer, Zaltbommel, Arnhem, Nijmegen, Vianen en Moerdijk.  Daarmee nam het aantal staande mastroutes snel af. Ook werden hele stukken water afgedamd en daarmee voor de pleziervaart onbruikbaar. 
De Waterkampioen begon in 1927 als weekblad. Het eerste nummer zag het licht op 7 januari. De Waterkampioen werd aangekondigd als 'orgaan van de afdeeling watertoerisme van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland en de Kon. Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen.  Redactie: H.C.A. van Kampen, Singel 330, Amsterdam. Inderdaad, de Van Kampen. Na 805 afleveringen werd H.C.A. van Kampen door J. Loeff (Epe 9 mei 1895 - Veere 7 juli 1981) in 1946 opgevolgd als hoofdredacteur. H.C.A. van Kampen overleed in januari 1946. Van juni 1943 tot november 1945 mocht het blad vanwege de papierschaarste niet verschijnen.
Het laatste nummer van de Waterkampioen is in april 2019 verschenen.