De BERETANDEN van de SSRP: De meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP

Naast de "Uit het Stamboek ..." aan het eind van de maand, verstuurt de SSRP halverwege de maand "De BERETANDEN van de SSRP...". We informeren u daarin over de meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP.

Beretand volgens onze begrippenlijst:
Verticaal bintje naast de steven, die vaak versierd is. Meestal direct bevestigd naast het kluisbord.

Naast de eigenaren van de 'actief' ingeschreven schepen, melden zich ook steeds meer en meer belangstellenden zich aan voor onze Mail-service (zie onder aan elke pagina).

Het overzicht

2019

2018

2017

Terug naar vorige pagina