Binnenvaart gedijt bij massaal

11 december 2018

Er valt weer wat regen in het zuiden van Duitsland. De rivieren krijgen weer water te verwerken, het waterpeil stijgt en de binnenvaart zal er binnenkort weer kunnen varen met grote schepen die vol geladen zijn. Als het water in een rivier als de Rijn 's zomers structureel zo laag komt te staan als dit najaar, dan levert dat een enorm probleem op voor de binnenvaart. Niet op de korte termijn, want de huidige lage waterstanden zorgden er voor dat vele schippers werk hadden. Maar wel structureel, want de concurrentiepositie van de binnenvaart vergeleken met vervoer over de weg of per trein ligt niet aan de snelheid en niet aan het van deur naar deur brengen, maar aan het goedkoop vervoeren van massa.

Als die massa vermindert, komt de concurrentie onder druk. Nu zit het binnenvaartkapitaal in grote schepen. Als die niet meer optimaal inzetbaar zijn en kleine schepen de toekomst hebben, komt de sector op korte termijn voor grote problemen te staan. Tegelijkertijd zijn 'problemen' ook 'uitdagingen'. De klimaatproblematiek zorgt immers ook bij het vervoer over de weg voor problemen. De binnenvaart is op dit moment inventief met het ontwikkelen van 'schone' binnenschepen. Er zijn ongetwijfeld nieuwe kansen voor de binnenvaart als het onmogelijk wordt met zeer grote schepen de Rijn te bevaren.

 


 

Terug naar vorige pagina