Gestrand naast de haven

21 maart 2019

Niet alleen plezierzeilers hebben het wel eens moeilijk als ze met harde wind de oude haven van Stavoren willen binnenlopen. In 1935 had ook de Staverse visser Hylke Smits daar een probleem mee. Hij slaagde er zelfs niet in zijn ijzeren jol ST58 binnen de havenhoofden te loodsen. Waarschijnlijk zeilde hij voor de wind wat op de gijp over bakboord en durfde hij niet verder naar links te sturen, omdat hij een gijp vlak voor de haven te gevaarlijk vond. Hij liet zijn jol in de lastige golven voor de havenmond niet op de stenen van het zuidelijk havenhoofd lopen, maar op het strandje direct naast de haveningang. Daar werd het scheepje met lijnen vastgezet op de wal in afwachting van rustiger weer. 

Drie jaren later liet Smits een vissersschouw bouwen bij scheepswerf Volharding in Stavoren waarmee hij onder nummer ST58 in span ging vissen met het zusterschip, de schouw ST16 van Siebren Mulder. Zijn ijzeren vissersjol is over gegaan naar 'de recreatie' en vaart op dit moment nog met nummer ST49, wat de visserijregistratie van deze jol was toen Gerrit Mulder er in 1911 als eerste mee ging vissen. Overigens liep het ook wel eens anders af met jollen die bij storm naar Stavoren terug voeren. In 1903 maakte de Leeuwarder Courant melding van een jol die bijna verging en uiteindelijk op de dijk werd gevaren, waar de bemanning eruit sprong en het vege lijf wist te redden. Ondertussen was er in Stavoren zoveel volk te hulp geschoten, dat het scheepje met vereende krachten over de dijk werd getrokken naar de dijkvaart aan de binnenzijde. Staverse jollen werden geroemd om hun zeewaardigheid, maar in de tijd gezien is ook dat relatief.

 


 

Terug naar vorige pagina