Hardzeildag van Oostergoo

8 maart 2018

Deze pasteltekening van J. Grijve (1837-1891) hing boven het bureau van Jhr. Mr. Frans van Eysinga uit Leeuwarden, één van de oprichters van de zeilvereniging Oostergoo uit 1848. Het stelt de jaarlijkse hardzeildag bij Grouw voor in het jaar 1881. Bijzonder zijn de twee boeiers. Links vaart de 'Stavo', een overnaadse Zaanse boeier die vanaf 1796 generaties lang in het bezit was van de familie Eysinga. Dit bijzondere schip werd in 1923 gesloopt omdat de laatste eigenaar, Cornelis van Eysinga, kinderloos bleef en het idee niet kon verdragen dat 'hun' boeier over zou gaan in 'vreemde' handen. Rechts vaart een andere beroemde boeier, de 'Friesland' van Mr. J. Minnema van Haersma de With. Hij kocht dit schip uit de nalatenschap van Lambertus van der Feer uit Sneek. Lambertus kocht het schip in 1843. Hij leefde 's zomers op zijn buiten bij Terhorne, waar zijn boeier in een schiphuis aan de Kooilanden lag. Bij Terhorne is de laatste decennia veel veranderd, maar met de boeier veel minder. Die boeier bestaat nog.

Het is de huidige 'Tjet Rixt', die in de Klassieke schepenhaven van Terhorne ligt. Het is de oudste nog varende Friese boeier, die in 1838 bij Holtrop in IJlst is gebouwd en vooral bekend werd onder de naam 'Tjet Rixt' in de periode dat de familie Hepkema uit Heerenveen/Leeuwarden deze boeier bezat. Na de oorlog dreigde ook dit schip gesloopt te worden, maar dankzij de Vrienden van het Zuiderzeemuseum is dat voorkomen en is dit bijzondere schip jaren later zelfs geheel gerestaureerd. Als dergelijke schepen met zo'n lange geschiedenis zouden kunnen spreken, hoorden we ongetwijfeld veel interessantere verhalen dan een toevallige, tijdelijke eigenaar van zo'n schip kan vertellen. De Stavo was er al in de Franse tijd en de Tjet Rixt mocht bijvoorbeeld getuige zijn van de staatkundige vernieuwingen vanaf 1848, een tijd dat er in Friesland nog maar weinig mensen woonden en het verkeer in het Lage Midden bijna uitsluitend over het water ging. En dat was nog maar het begin....

 


 

Terug naar overzicht