Industriegebied

25 november 2018

Wat tot voor kort nog ondenkbaar was, is nu al realiteit. Het noordelijk deel van het IJsselmeer, het deel ten noorden van de Houtribdam, was tot voor kort landschappelijk vrijwel niet aangetast door industrie. Die tijd is voorbij. Het voor zeilers mooiste deel van het IJsselmeer wordt in snel tempo veranderd in een industriegebied. De grote windturbines langs de Noordoostpolderdijk zijn tientallen kilometers ver te zien en zijn niet alleen esthetisch een aanslag op het IJsselmeermilieu, maar verkleinen ook het vaarwater, omdat de schepen niet in de buurt van de molens mogen komen. Bij Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk, zal een windmolenpark verrijzen met bijna 200 windturbines in het IJsselmeer van ruim 150 meter hoog. Die zijn eveneens van verre te zien, waardoor de strakke horizon voorgoed verloren is en ook bij die turbines mag je met een schip niet in de buurt komen. 

Als klap op de vuurpijl zijn er concrete plannen om tussen Gaasterland en de Noordoostpolder, voor het Oudemirdumerklif een fabriek te bouwen op een groot eiland, om zand te winnen voor het maken van beton. Een bouwwerk van weer meer dan 20 meter hoog, dat zandputten creëert van 60 meter diep. Ook daar moet je als zeiler uit de buurt blijven. Het uitzicht vanaf de Zuid-Friese kust (zie foto) is daarmee helemaal bedorven, maar voor de watersport gaat de aardigheid er zo ook af. Het moet de beleidsmakers niet verbazen, als vooral de Duitse zeilers het op het IJsselmeer voor gezien houden en verkassen naar de Oostzee. Daar kunnen de Nederlandse zeilers natuurlijk ook heen, maar waarom zou je, als je zulk prachtig water vlak bij huis had.....?

 


 

Terug naar vorige pagina