2017-6: Naar het buitenland

Spiegel der Zeilvaart juli 2016 nummer 6

Jaarlijks houdt de SSRP één van haar bestuursvergaderingen "op locatie". Dat doen we omdat we de geschiedschrijving over onze schepen in een zo breed mogelijke context willen plaatsen. Dit jaar was de keuze gevallen op het Scheepvaart Museum in Baasrode met daaraan verbonden de Modelbouwschool van Maurice Kaak. Voorzitter van de Raad van Advies, Koos van de Heuvel, stelde zijn Lemsteraak 't Gauwe Haentje beschikbaar als vergaderlocatie en kon op een steenworp afstand van het museum op de Zee-schelde afmeren.
Baasrode ligt ongeveer 35 km zuidelijk van Antwerpen. De Zeeschelde stroomt daar behoorlijk, met een tijverschil van tussen de 5 en 6 meter. Baasrode lag strategisch omdat schepen in één tij van Antwerpen naar Baasrode konden varen en eventueel in een volgend tij door naar Gent. Op het hoogtepunt van de scheepsbouw waren er wel negen werven actief. Nu rest nog een nagenoeg authentieke locatie van de laatste werf Van Damme met op het terrein twee oude scheepsdokken. In één van de dokken staat al zo'n 15 jaar het casco droog van een oude kajuitzeilschouw met een bijzondere vorm. Aan restauratie wordt wel gedacht, maar hoe het daarmee verder gaat werd niet duidelijk.

Ook is in één van de gebouwen de Modelbouw-school van Maurice Kaak gevestigd. Voor diegenen die modellen bouwen een absolute must om eens te gaan kijken. Je kunt er aankloppen voor advies, maar je kunt er ook complete cursussen volgen. De resultaten daarvan blijven eigendom van het museum. Er zijn juweeltjes van modelbouwkunst te bewonderen. Maurice Kaak schreef veel artikelen voor de Spiegel over de sporen van het rijke scheepsbouwleven aan de Schelde.

Oude kajuitschouw in het dok. Inzet: Enthousiaste Maurice Kaak met een model van een Hollandse boot
Oude kajuitschouw in het dok. Inzet: Enthousiaste Maurice Kaak met een model van een Hollandse boot

Palingbotters

Op de helling van het museum wordt ook gewerkt aan een replica van een botter, de 'Rosalie', waarvan in het museum een prachtig gedetailleerd model te zien is. Als je op de Schelde vaart denk je eigenlijk alleen aan de diverse types vrachtschepen die er in de loop van de eeuwen zijn gebouwd en waarvan je onderweg nog diverse nazaten ziet rondvaren. Maar er werden ook vissersschepen gebouwd, waaronder botters, die voor de palinghandel werden gebruikt. In eerste instantie gebruikte men daarvoor Nederlandse schepen, maar later werden er ook een aantal in Baasrode gebouwd. In het museum werd verteld dat er zelfs botters hebben gevaren naar Londen, vergelijkbaar met de palingaken uit Heeg. Een interessante inkijk in een wereld dichtbij Nederland, met veel Nederlandse invloeden.

De Schelde

Op weg naar Baasrode aan boord van 't Gauwe Mientje voeren we door een landschap vol oud-Hollandse geschiedenis, zowel op het land als op het water. In kleine haventjes waren vroeger scheepswerfjes gevestigd met een grote geschiedenis op het gebied van de bouw en onderhoud van de Zeeuwse schepen, zoals hoogaarsen en hengsten. Zo kwamen we ook een Belg tegen wiens schoonvader na de Tweede Wereldoorlog op een werf bij de Temsebrug aan de Zeeschelde een stalen botter, ontwerp H. Kersken sr., had laten bouwen. Hij had aan boord van zijn eigen schip een oude foto van de botter hangen, die we mochten kopiëren. Heel mooi voor de documentatie in het Stamboek. Het schip is helaas ooit verkocht naar Italië en vervolgens uit het oog verloren.

Installatie van Raad van Advies

Op 19 april 2016 heeft de SSRP een Raad van Advies geïnstalleerd. De Raad bestaat uit: Koos van den Heuvel (voorzitter), Romeo van der Borgh tot Verwolde, Gerard ten Cate, Peter Hamer, Elisabeth Spits. Dit in het kader van 'modern governance'. Het bestuur verplicht zich daarmee om op bepaalde punten eerst advies in te winnen bij de Raad van Advies, alvorens er een besluit over te nemen.

Felicitatie

We kregen van de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw (VBZ) de melding dat ze dit jaar 25 jaar bestaan. Ze zijn springlevend. Dat kunnen we opmaken uit hun clubblad dat we regelmatig ontvangen. De SSRP feliciteert de Vereniging met deze mijlpaal!

pdf SdZ 2016 nr06 juli - Naar het buitenland

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina