Pag. 310-315 - Monografie 19 - Het Friese jacht 'Argo’

Even voor de eeuwwisseling toog Jaap Helder, bootverhuurder in Paterswolde, en in die hoedanigheid 'hofleverancier' van de gasten van 't bekende Familiehotel aldaar, naar Joure om een geschikte, wat grotere tjotter te zoeken ter uitbreiding van zijn verhuurvloot. Hij had geluk want Eeltjebaas had een paar jaar daarvoor, om precies te zijn in 1895 een boot gebouwd waarvan hij zelf schrijft in het werfboek: '1895 Een Jagd gemaakt voor zelf lang 24 voet wijd in het vlak 7 voet 4 duim', Het jacht kreeg de naam 'Eelt je', naar zijn naamgenoot en kleinzoon Eelt je Romkema, die later van vele schepen van de Jousterwerf tekeningen heeft vervaardigd. (In deze publicatie vindt u bijvoorbeeld op pag. 317 zijn tekening van de aak 'Nettie'). Het schip was zoals gezegd 'voor zelf', dus voor eigen risico gebouwd en Jaap Helder zou geen goed koopman geweest zijn als hij daarvan niet probeerde te profiteren.

Eeltjebaas vroeg f 1000,- maar Helder 'had maar f 900,- bij zich'. Je kunt je zo voorstellen dat er heel wat keren een klap in een stevige knuist werd gegeven alvorens men het er over eens werd dat Helder het schip tegen betaling van die f 900,mocht meenemen en 'dan zou de ontbrekende f 100,- later wel in orde komen'. Zo kwam de 'Eeltje’ in Paterswolde, waar Helder de naam direct veranderde in 'De Vliegende Hollander'.

Zoals hiervoor in het artikel over de werf van Visser reeds verhaald, diende dit jacht als voorbeeld voor een vijftal ronde jachten die door Visser tussen de jaren 1902 en 1915 werden gebouwd en waarvan er thans nog drie, de 'Johan Willem Friso', de 'Poseidon' en de 'Stanfries' varende zijn.

Na een jaar of tien bleek echter dat 'De Vliegende Hollander' met een niet al te best vlak sukkelde. En over de reparatie daarvan wist de jongste zoon van de oude Wiendelt Visser zich een fraai voorval te herinneren.  Voor de vervanging van het vlak werd namelijk gebruik gemaakt van hout van een eikenboom die midden tussen een veld van paddestoelen had gestaan. De houtleverancier had nergens over gesproken en dus werd dat hout zonder meer verwerkt. Maar wat gebeurde? Ongeveer een jaar later stond het hele vlak vol paddestoelen van de sporen die zich in het hout bevonden!

pdf SSRP Monografie 19 - Het Friese Jacht ‘ARGO’

Terug naar vorige pagina