Pag. 451-453 - Monografie 30 - Eeltje Holtrop van der Zee en zijn familie

Hiervoor hebben we, zowel historisch als bouwkundig, het Friese Jacht 'Mercurius' besproken.
Ter afsluiting lijkt het ons interessant wat aandacht te besteden aan de bouwer Eeltje Holtrop van der Zee, zijn voor- en nageslacht. Reeds jaren geleden hebben wij een kort onderzoek gepleegd, dat, hoewel niet compleet, toch wel duidelijk maakt wie de families waren, waaruit hij is voortgekomen.

Eeltje werd te IJlst geboren op 12 sept. 1823 als zoon van Sytse Tjeerds van der Zee en Klaaske Eeltjes Holtrop, Het is duidelijk dat zijn tweede voornaam de familienaam van zijn moeder is. Het echtpaar Van der Zee-Holtrop kreeg 9 kinderen, waarvan Eeltje het tweede kind was. Een jongere broer was Teerdse Sytses van der Zee, geb. IJlst 3 april 1828, mast-, blok- en pompmaker, die te Joure overleed op 9 maart 1910. Deze had uit zijn tweede huwelijk met Trijntje Tieleman (Akkrum 24 apr. 1836 - Joure 6 mrt. 1891) een zoon Hylke van der Zee, geb. Joure 24 febr. 1865, die zich in 1894 in Sneek vestigde. Hij was eveneens mast- en blokmaker, maar kreeg vooral bekendheid door zijn vooraanstaande plaats in de watersport o.a. als voorzitter van de Sneker Zeilclub (S.Z.C.).

Een zuster van deze Hylke: Wietske, geb. Joure 30 jan. 1874 huwde 23 mei 1901 Johan Schaper. Hun zoon is de bekende Hielke Schaper, geb. Joure 18 nov. 1907, Schout bij Nacht, Chef Marine Luchtvaartdienst, oorlogsvlieger en Adjudant van H.M. de Koningin.

pdf SSRP Monografie 30 - Eeltje Holtrop van der Zee en zijn familie

Terug naar vorige pagina