Pag. 454-465 - Monografie 31 - Kenmerken van de Friese Jachten gebouwd door Jan Visser - Paterswolde

In het standaardwerk Ronde en Platbodemjachten, in 1962 uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, wordt in de hoofdstukken over de Boeier, het Fries Jacht en de Tjotter terecht veel aandacht besteed aan de beroemde Jouster werf van Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van de Zee. Immers, verschillende van de mooiste nog bestaande ronde jachten werden daar gebouwd.

Daarnaast worden in dit boek als bekwame boeierbouwers nog genoemd: H. Bernhard te Amsterdam, L. en F. Lantinga en J. Croles te IJlst en E. Wester te Grouw. Niet recht duidelijk is waarom onvermeld is gebleven dat in Paterswolde tussen 1902 en 1917 een reeks fraaie ronde jachten van stapel liep. Ze zijn gebouwd door Jan Visser, geïnspireerd door het in 1900 door buurman Jaap Helder van Eeltjebaas gekochte Fries Jacht Eeltje, de tegenwoordige Argo. Reeds in 1918 en 1921 werden aan de jachten van Jan Visser zeer lovende woorden gewijd in de destijds bestaande watersporttijdschriften De Watersport en Ons Element. De artikelen waren van de hand van dr. J. de Jong, rector van het gymnasium te Groningen, zelf in het bezit van een door Visser in 1917 gebouwde tjotter, de Nelly.

De geschiedenis van het ontstaan van deze jachten is enkele jaren geleden in de reeks Stamboekmonografieën uitvoerig beschreven door mr. dr. T. Huitema. Hiermee is dan recht gedaan aan een zeer bekwame jachtbouwer. Het blijkt, dat op de werf in Paterswolde tussen 1902 en 1917 in totaal acht open ronde jachten met afmetingen tussen 5,30 en 7,45 m zijn gebouwd, waarvan vijf in opdracht van Albert Helder, zoon van Jaap, ten behoeve van diens verhuurbedrijf. Het grootste jacht,de Prinses Juliana (7,45 m x 3,00 m), was bestemd voor de eigen verhuurvloot van de firma Visser.

pdf SSRP Monografie 31 - Kenmerken van de Friese Jachten gebouwd door Jan Visser - Paterswolde

Terug naar vorige pagina