Adviezen: (Kuip)reling op Ronde en Platbodemschepen

SSRP Criteria Art. 4.4 - Opbouw Algemeen

Artikel 4.4 van de Criteria van het Stamboek zegt:
Zee- en kuiprelingen kwamen vanouds op ronde en platbodem jachten of de daaraan ten grondslag liggende typen bedrijfsvaartuigen niet voor behoudens op grote, zeegaande tjalken en klippers. Een zeereling is, met name op het voordek, ontsierend en onpraktisch en belemmert de juiste stand en schootvoering van de fok. In beginsel is een zeereling daarom onaanvaardbaar voor goedkeuring bij inschrijving in het Stamboek. In voorkomende gevallen kan een wegneembare constructie voor incidenteel gebruik worden geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin een vaste zeereling uit veiligheidsoverwegingen van overheidswege verplicht is gesteld. 

Criteria in discussie

In gesprekken met eigenaren komen regelmatig onderwerpen als de originaliteit van blokken langs (let maar eens op hoeveel niet-originele tufnol blokken, die op veel schepen helaas nog worden gebruikt), het gebruik van rolfokken op lange reizen en natuurlijk het voeren van alle mogelijke niet-traditionele ankers op de wel-traditionele schepen. De laatste tijd ook over de zogenaamde Kuipreling, die je steeds vaker op diverse typen Ronde en Platbodem schepen ziet. In de laatste wijzigingen van de criteria in November 2014, worden de Kuiprelingen nu wel genoemd.

De Kuipreling

Als we terug gaan in geschiedenis van de ontwerpen van schepen na 1960, zien we dat op tekeningen van J.K. Gipon in het boek van Jan Kooijman, op een kleine Grundel en een iets grotere Vollenhovense bol een Kuipreling getekend. Als we in het Stamboek kijken, zien we foto's van de eerst gebouwde schepen van deze tekeningen, die de Kuipreling niet hebben en schepen van latere datum, die hem wel hebben. Blijkbaar hebben de eerste ervaringen met deze schepen uitgewezen dat een Kuipreling op de jachten de veiligheid en comfort aanmerkelijk verhoogden. Bij Sail Giethoorn bijvoorbeeld hadden de meeste aanwezige kleinere jachten zo'n reling. Deze zijn meestal stevig vast gelast en staan niet op de in het Stamboek aanwezige tekeningen.

Frans Stam stuurde ons zijn oplossing: de wegneembare kuipreling

Frans Stam is eigenaar van de Vollenhovense bol 'Vrouwe Ayn' en zijn vaargebied strekt zich uit van IJsselmeer via Waddenzee of meren en kanalen richting Noord-Duitsland. Hij is vaak aanwezig op bijeenkomsten en vooral onderwerpen als de Criteria en het nut en noodzaak ervan.

Frans stuurde ons zijn oplossing voor een verantwoorde Kuipreling:

Het is een gegeven dat de SSRP redelijk strak is in de leer. Aan een Platbodem mogen geen zaken worden veranderd die in strijd zijn met de Criteria. Hier valt niet over te onderhandelen, af en toe wel jammer, maar er is een vluchtweg. Deze vluchtweg heet: als het maar wegneembaar is.
Nou is alles wel weg te halen, maar als je een reling vastlast aan het schip dan krijg je dit niet snel weg. Hier liep ik ook tegen aan toen we ons realiseerden dat de kuiprand van onze Vollenhovense bol vrij laag is toen de eerste kleinkinderen aan boord kwamen. Als je niet goed oppast kieperen deze kleinkinderen snel over boord. Dat dit laatste niet gewenst is mag duidelijk zijn.

 

Als oplossing voor dit probleem heb ik een reling gemaakt van 3/4 gasbuis en een mal gemaakt van het potdeksel waarop dit hekje op gemonteerd moest worden. Het probleem van het weghalen van dit hekje diende zich vervolgens aan. Ik vind dat dit eenvoudig moet gaan, zodat je volgens de regels en in stijl met de evenementen kan mee doen.

De oplossing vond ik door RVS plaatjes te maken 10 mm dik en 10x6 cm groot, vier stuks in totaal. In elk plaatje tapte ik 4 maal M8 draad en boorde twee gaten van 9 mm. Door de gaten van 9 mm gaan twee bouten van M8, welke door de houten potdeksel geboord gaan worden, onder de potdeksel zit staal. Op deze manier zet ik zowel aan bakboord en stuurboord elk twee van deze plaatjes vast. Tussen de potdeksel en het plaatje doe ik nog een stukje rubber.

 

Aan het hekje zitten contra plaatjes, welke ik door middel van M8 boutjes aan de plaat welke op de potdeksel zit vast kan zetten. Als we aan een evenement mee willen doen, kan ik door middel van 8 boutjes de reling aan elke kant van de kuip op een makkelijke manier verwijderen en ook weer terug plaatsen.

 

Het enige wat je ziet als het hekje er af is, zijn twee plaatjes aan beide kanten van de kuip op het potdeksel. Als je deze een zelfde kleur als de potdeksel geeft, dan vallen ze het nagenoeg niet op.

Ik zal tijdens de Jubileumreünie in Lemmer de wegneembare kuipreling demonstreren, zodat iedereen het resultaat kan zien.

Schepen met een Kuipreling in het Stamboek

De Criteria zijn vanwege deze ontwikkelingen op het punt van relingen aangepast. Onlangs is een een Vollenhovense bol ingeschreven, die op de tekening geen Kuipreling had staan, maar op het moment van her-inschrijven wel had. Dit schip is met een permanente dispensatie voor de reling ingeschreven. Zoals vaker aangegeven zijn alle bestuursleden en commissieleden vrijwilligers. Het is ondoenlijk om alle ruim 2500 schepen op de voet te volgen. Daarbij zijn we afhankelijk van alle informatie die ons door eigenaren en anderen wordt verstrekt. Het moment van (her)aanmelding voor Inschrijving in het Stamboek zien we dan ook als een soort ijk-moment. Dan controleert onze Criterium Commissie nauwkeurig alle aangeboden informatie en indien de gegevens als onvoldoende worden beoordeeld, gaat men daadwerkelijk kijken. Op basis van de conclusies van de uiteindelijke beoordeling kan de Inschrijving dan al of niet plaats vinden. Eventuele dispensaties worden bij het schip in het Stamboek en dus ook op de pagina op deze website vermeld.

Terug naar vorige pagina