Hoogaarsjacht 'Kraagbeer' te water bij Meerman in Arnemuiden

Waterkampioen juni 1962 nr. 1068

J.K. Gipon schrijft in de Waterkampioen van juni 1962:
Dit prachtige jacht, dat een lengte heeft van ongeveer 11 m en een breedte van bijna 4 m, dat een gewicht heeft van ongeveer 8 ton, met een zeiloppervlak in grootzeil en fok van ongeveer 45 m2, maar waarop totaal een zeiloppervlak van ruim 60 m2 kan worden gezet, zal niet het laatste jacht zijn, dat op de werf van Meerrnan in Arnemuiden wordt gebouwd. Het schip krijgt de naam 'Kraagbeer', welke een folkloristische betekenis heeft; dit is namelijk de bijnaam, die vroeger aan de Arnernuiders werd gegeven. 

In de Waterkampioen van half juni 1961 en van 1 mei 1962 hebben we kunnen lezen, dat de aloude houten jachtbouw nog niet tot het verleden behoort. Hierdoor kregen we kennis van de bouw en de tewaterlating van de prachtige boeier 'Boreas', die op de werf van De Jong te Heeg in Friesland tot stand is gekomen. Niet alleen in het noorden van ons land kan men nog terecht voor het bouwen van een eikehouten rond of platbodem-jacht. Ook in het zuiden, in Zeeland, zijn nog seheepsbouwers te vinden, die het oude ambacht volkomen beheersen. Een van deze scheepsbouwers is een nazaat van een scheepsbouwersgeslacht, dat reeds meer dan 250 jaren goede, eikehouten Zeeuwse hoogaarzen van de helling in het water van de Arne liet glijden. Deze nazaat, de thans 47-jarige Kees Meerman, eigenaar van de kleine Arnemuidense scheepswerf, heeft in het voorjaar van 1961 reeds een fraai hoogaarsjaeht af'geleverd. Op 19 augustus 1961 werden opnieuw enkele bewerkte stukken goed eikehout in de grote bouwloods neergelegd als het begin van de bouw van een nieuw hoogaarsjacht. De opdrachtgever voor dit nieuwe jacht, ir. H. Matzinger uit Delft, was bij deze kleine plechtigheid, die zonder ceremonieel werd uitgevoerd, aanwezig.

pdf Waterkampioen 12-06-1962 nr1068 - Hoogaars De Kraagbeer.pdf

Terug naar vorige pagina