Vacantie in 1957 met een oud beurtscheepje, de 'Stânfries'

Uit het dagboek van oud eigenaar S.J. de Vries uit Amsterdam

In 1951/1952 werd het beurtschip 'Twee Gebroeders' uit It Heidenschap op de werf van de Gebroeders de Boer in Lemmer verbouwd tot comfortabel zeiljacht. Hierbij is de werf er van uit gegaan dat de fraaie lijnen van het schip zo veel mogelijk gehandhaafd dienden te warden. Dit had tot gevolg dat de kajuitopbouw, die in de plaats kwam van het door luiken bedekte ruim achter de mast, wat hoogte en lengte betreft beperkt gehouden werd en ook een zekere zeeg kreeg. De kuip (bollestal) werd hierdoor ook zeer ruim. In het zijaanzicht van het schip valt dan bovendien de opbouw gedeeltelijk weg achter de zwaarden. Verder werden een ongestaagde, strijkbare, (ongetapte) massief grenen mast (uit één stuk) en een boeier-type, eikenhouten roer aangebracht, evenals een kleine kluiverboom. Een kleine binnenboordmotor van ongeveer 15 PK werd ingebouwd, een zogenaamd "thuisbrengertje".

De verbouwing vond plaats in opdracht van dhr. P.IJ. van den Bosch, directeur van een houtbedrijf aan de Lemster Rien. Ook de naam wordt veranderd van 'Twee Gebroeders' in 'Stânfries'. Deze oud-eigenaar vaart maar twee jaar met het scheepje, waarna hij het verkoopt aan de heer S.J. de Vries uit Amsterdam. Deze vaart veel met het schip, ook met familieleden en vrienden. Hij schrijft direct de 'Stânfries' in het Stamboek in en bezoekt regelmatig de zomerreünies van de SSRP. 

Het dagboek van S.J. de Vries

Van de belevenissen met de 'Stânfries' heeft oud-eigenaar S.J. de Vries een uitvoerig dagboek bijgehouden. Het dagboek beslaat 100 pagina's: "Het draaiboek van de 'Stânfries'". Het is geschreven (op een typmachine) vanaf het moment dat de heer S.J. de Vries eigenaar van de 'Stânfries' werd in juni 1953. Alle zomervakanties op het schip staan beschreven. Daaronder ook de herdenking van 600 jaar Hoorn in juli 1957. De routes die het schip afgelegd heeft worden uitvoerig beschreven, soms met getekende kaarten, en veel foto's. En natuurlijk het leven aan boord.

Het geeft een fraai beeld van de bemanning, het schip, de reunies van de SSRP en de ontmoetingen met de andere schepen uit het Stamboek en hun bemanningen in die tijd.

Een stukje inleiding

Deze vacantie staat in het teken van het 600 jarig bestaan van de stad Hoorn. De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft ter gelegenheid van dit feest een reünie van ronde en platbodemjachten georganiseerd in en om de stad Hoorn. Er staan grote feesten op het programma en o.a. zullen de feestelijkheden worden opgeluisterd door het organiseren van zeilwedstrijden en admiraalzeilen. Als één van de hoogtepunten van dit feest heeft de Stichting "Hoorn 1957" voor Vrijdag 5 Juli de " Herdenking van de slag op de Zuiderzee" op haar programma.
Voor het slagen van een dergelijk groots opgezet waterfestijn hangt zeer veel van het weer af en wat dit betreft, beginnen we onze vacantie goed, want op de dag dat we niet vacantie gaan is het warm, om nog niet eens van een temperatuur te spreken, die velen reeds aanduiden met hittegolf. We hebben op onze tocht naar Monnikendam al kunnen vaststellen, dat vele ronde en platbodemjachten hun koersen op Hoorn hebben gericht. 
Onze wimpel ziet er niet nieuw meer uit en dit is een doorn in het oog van de schippersvrouw. Ze wil met alle geweld ergens een mooie lange wimpel zien te bemachtigen. Het valt op hoe de botters zijn getooid met practisch allemaal een fraaie, lange wimpel, die bij de mast is afgezet met rood, wit en blauw. Bij een zeilmakerij aan de haven van Volendam vinden we wat we zoeken, Een lange wimpel van ruim twee meter lang moet onze mast sieren, wanneer we gedurende de feestelijkheden in Hoorn zijn. Wanneer we bij de boot aankomen is het eerste wat we doen,de mast strijken en de wimpel te verwisselen voor een splinternieuwe. Dit is een geschenk van de schippersvrouw aan de schipper. De wind waait uit noord-oostelijke richting en zo moeten we dan, nadat we de haven van Volendam hebben verlaten, het rak naar Edam opkruisen. Er staat een zwakke tot matige wind encdit noopt ons ruim te varen, omdat we nogal wat last van zeegang hebben. Al opkruisend naar Edam ruimt de wind en zo kunnen, nadat we de Gouwzee uit zijn, schraal bij de wind over bakboord liggend, de haven van Hoorn bezeilen.

Bij het naderen van de haven van Hoorn zien we in de verte al dat de hele stad in feesttenue is.Van de torens waperen de vlaggen en wanneer we de haven binnenlopen, zien we al direct, dat de vroegere vluchthaven is uitgediept en tot een prachtige jachthaven gemaakt. Vele jachten kunnen hier nu en later een veilige ligplaats vinden. Voor de feesten heeft men nu deze haven gereserveerd voor de ronde sehepen. De ligplaatsen zijn alle even ruim gemaakt met uitstekende loopsteigers voorzien. Bij aankomst wordt ons al dadelijk van alle kanten de helpende hand geboden bij het meren. De havenmeester voorziet ons van deelnemerskaarten en nodigt ons al direct tot een bezoek aan de stad uit. Onze ligplaats naast de "Ziet op U zelven".
De reunie van ronde en platbodemjachten is een waar succes geworden. Niet alleen dat het weer heeft bijgedragen tot het slagen van deze bijeenkomst, doch de organisatie van de wedstrijden, het admiraalzeilen, de slag van Bossu in het Hoornsche Hop, was dusdanig in goede handen, dit men van een totaal succes kan spreken. Een week lang mochten we het beleven, dat de zon van s' ochtends tot s' avonds scheen en slechts af en toe een onweersbui even voor een welkome afkoeling zorgde. Zoals uit het bijgevoegde programma blijkt, heeft het bestuur en organisator van de feestelijkheden niet geaarzeld de beste artisten en musici naar Hoorn te halen om daar de feesten overdag en s'avonds op te luisteren. Alle kapiteins en bemanningsleden van de ronde en platbodemjachten behoorden tot de deelnemers aan de feestelijkheden en hadden daardoor vrij toegang tot alle vermaken. 

Het draaiboek van de 'Stânfries': Watersportfestijn Hoorn 1957

pdf Het draaiboek van de 'Stânfries': Watersportfestijn Hoorn - Vacantie 1957

SSRP Verslag 1957 van de secretaris

De Ronde en Platbodemjachten hebben ook in 1957 gunstig gevaren en de belangstelling voor het werk en de doelstelling der Stichting blijft groeiende. Het aantal jachten dat thans in het Stamboek is opgenomen, bedraagt 289, ingeschreven onder niet minder dan 38 verschillende benamingen. Een duidelijke omschrijving van al deze soorten Ronde- en Platbodem-jachten en een vastlegging van ieders typische kenmerken lijken van veel nut. De gebruikelijke zomerreünie van de Stichting in 1957 vond plaats in Hoorn, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van deze stad.

Terug naar vorige pagina