Profiel vicevoorzitter FVEN (m/v)

Het profiel

 • Initieert Beleidsplannen en ziet toe op de uitvoering.
 • Stelt een werk- en/of projectgroep samen ten aanzien van door het AB bepaalde taak.
 • Stuurt de betreffende adviseur aan en keurt diens declaraties goed.
 • Doet voorstellen aan het AB, na bespreking in het DB, ten aanzien van de jaarplannen en de begroting van de werk-en/of projectgroep waarbij vv de voorzitter is.
 • Stelt de agenda op voor de betreffende werk-en/of projectgroepvergaderingen.
 • Zorgt voor de uitvoering van de taak van de betreffende werk- en/of projectgroep.
 • Ziet toe op de verslaglegging van de werk-en/of projectgroep mede ten behoeve van het jaarverslag van FVEN.
 • Lidmaatschap bestuur Mobiele Collectie Nederland.

De vicevoorzitter wordt geacht om, op basis van communicatieve vaardigheden

 • Een open en constructieve houding ten opzichte van AB en BO's te realiseren.
 • Eventuele vacatures in DB, AB, werk- en projectgroepen, samen met de BO's in te vullen.
 • Voorzitter te zijn van een werkgroep.

Belangrijke kenmerken van het profiel van de kandidaat

 • Kennis op het gebied van het besturen van een middelgrote branche- of dienstverlenende organisatie, seniore persoonlijkheid.
 • Zakelijk, resultaat- en doelgericht, maar respectvol en met empathie voor mensen.
 • Draagt visie, missie en strategie uit.
 • Initiërend vermogen (tijdig signaleren van belangrijke ontwikkelingen en hierop tijdig inspelen).
 • Delegeert, geeft vrijheid en stimuleert en heeft voortdurend de vinger aan de pols.
 • Schuwt drastische interventies niet, zorgt voor draagvlak.
 • Transparantie, bereid tot open dialoog, is toegankelijk en geïnteresseerd.
 • Spreekt aan op gemaakte afspraken, is daarin consequent en doortastend.
 • Kennis van en ervaring met het Nederlands Erfgoed, heeft een netwerk in de waterwereld.
 • Ervaring met (vice)voorzitterschap én, uitermate belangrijk, voldoende beschikbaar!

Interesse?

Belangstellenden kunnen de motivatie inclusief de CV mailen naar Olav Loeber: vicevoorzitter@fven.nl

Terug naar vorige pagina