Boek 2 periode 1848-1894 IJlst Joure

Hellingboeken en Bestekken van Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

De originele werfboeken zijn eigendom van de Ottema/Kingma Stichting en worden bewaard bij Tresoar (Rijksarchief) te Leeuwarden. Van de originelen zijn kopieën gemaakt, die echter zo slecht zijn, dat ze bijna niet meer de kopiëren zijn. Een eerdere kopie, een tiental jaren eerder gemaakt is wel beter bruikbaar en ligt in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen.


Archief van Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

 

Boek 2 periode 1848-1894 IJlst Joure

Gebruikte codering

B boot
A aak
W wildschieter
V vissersboot
BOE boeier
P praam
SN snik
VE veerschip
J jacht
SCH schouw
BO boerenboot
SC schip
KI kilboot
WV woonvissersboot
SL sloep
TJ tjalk
BA barkas
SB schippersboot
KB kielboot
PU punter
ENG A engelse aal aak
BO bok

Downloads

Het Archief wat wij kunnen presenteren bestaat uit 5 boeken

Terug naar vorige pagina