Boek 3 (deel 2) periode 1859-1893 Joure 3-131 tm 3-301

De originele werfboeken zijn eigendom van de Ottema/Kingma Stichting en worden bewaard bij Tresoar (Rijksarchief) te Leeuwarden. Van de originelen zijn kopieën gemaakt, die echter zo slecht zijn, dat ze bijna niet meer de kopiëren zijn. Een eerdere kopie, een tiental jaren eerder gemaakt is wel beter bruikbaar en ligt in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen.


Archief van Eeltje Taedzes Holtrop - IJlst, Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee - Joure

Deel 2: Boek 3 periode 1859-1893 Joure 3-131 tm 3-301

Downloads

Terug naar vorige pagina