Werven Gebr. Zwolsman - Workum en Makkum

Hellingboeken en Bestekken van de werven van de Gebr. Zwolsman - Workum en Makkum

In 1892 vestigt zich te Workum de scheepsbouwer Ulbe Zwolsman (1865- 1942), zoon van Willem Zwolsman (1838-1911), scheepsbouwer te Makkum. Ulbe Zwolsman neemt de werf van Visser over gelegen bij de sluis en luidt hiermee een nieuw tijdperk in van de scheepsbouw te Workum. Alhoewel het nergens officieel is gebleken, moet dit de oudste, zo niet alleroudste, werf te Workum zijn die ook onder de naam 'De Hoop' bekend is geweest. Ulbe had het bouwen van vissersschepen, vooral blazers, van zijn vader, de bouwer van het type twee-Mast blazers, goed geleerd. Hij zette dit werk niet zonder succes voort te Workum.

Archief van de werven van de Gebr. Zwolsman - Workum en Makkum

Het archiefmateriaal van scheepswerf Zwolsman werd in de jaren ‘60/’70 door Reid de Jong bewaard. Via Reid de Jong is het archief vervolgens bij de Stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf “De Hoop” terecht gekomen, die nu eigenaar is van het archief. De Stichting heeft het archief aan het museum in bewaring gegeven. Een globale ordening van het archief is verzorgd door de heer Spekenbrink zoals sortering en beschrijving van de voorwerpen en fotografie. Als vrijwilliger heeft de heer Van der Bijl ook nog aan de ordening gewerkt en is de heer dr. ir. J. Vermeer bezig geweest met het beschrijven van en het in passe-partout zetten van de scheepsbouwtekeningen.
Bij het archief behoren 177 scheepsbouwtekeningen (T-346 t/m T-522).
Inventarisnummer 1 t/m 4 zijn via W.J. van Dijk in het museum terecht gekomen. Van Dijk kreeg de schriftjes van Ynte Alkema, scheepsbouwer te Makkum en tevens schoonvader van Van Dijk.

 

Archief Scheepswerf Zwolsman Makkum, Fries Scheepvaart Museum

Bestekken in Archief Scheepswerf Zwolsman Makkum

Zwolsman Makkum - Schrift 1

Zwolsman Makkum - Schrift 2 ca. 1880-1890

Zwolsman Makkum - Schrift 3 met aantekeningen

Zwolsman Makkum - Schrift 4 met Bestekken

Zwolsman Makkum - Schrift 5 met Bestekken

Zwolsman Workum - Brieven

Zwolsman Workum - Losse Bladzijden

Terug naar vorige pagina