Afdrukbare Schepenlijsten

De Schepenlijst 2019 is beschikbaar!

In onze archieven hebben we een aantal overzichten van schepen die al in de 18e eeuw bestonden. Daarvan bestaan er gelukkig nog een aantal en deze worden door hun eigenaren natuurlijk gekoesterd. Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is een hele bekende. Maar daarnaast zijn er diverse interessante overzichten die we willen presenteren. Vanaf 1954 kent het Stamboek de zogenaamde Schepenlijsten. De eerste samengesteld door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten, opgericht in 1952 en de tweede in 1956 als eerste officiële Schepenlijst van de SSRP. Daarna werd er op regelmatige basis door de SSRP een Schepenlijst uitgegeven. Tegenwoordig doen we dat natuurlijk digitaal en tot 2016 deden we dat één keer per twee jaar ook op papier. Deze lijsten werden per post naar de eigenaren gezonden.
Vanaf 2018 publiceren we de schepenlijst uitsluitend in PDF-formaat, maar wel jaarlijks! De laatste is van 2019. Te downloaden en indien gewenst zelf te printen (A5). Daarnaast publiceren we van andere bronnen ook voor het Stamboek interessante overzichten.

Een mooi voorbeeld: Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 en het Supplement

Het Nederlandsch Jachtregister bevat een overzicht van pleziervaartuigen in Nederland uit 1924 en 1925, vastgelegd in twee boekjes. Scheepsnamen, namen en adressen van eigenaren, typeaanduidingen en ligplaatsen staan erin. Verder kun je aanvullende informatie over de al dan niet aanwezige motor en het lidmaatschap van een eventuele watersportvereniging vinden. De boekjes zijn antiquarisch. 

Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 en het Supplement

Diverse Schepenlijsten en Overzichten in afdrukbare vorm