Categorie A ('Actief')

Ronde en Platbodemjachten in hun oorspronkelijke vorm, gebouwd vòòr of in 1950 en in hun oorspronkelijke vorm en bouwwijze behouden gebleven of gerestaureerd. Deze schepen kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument® " in het Register Varend Erfgoed Nederland.