Categorie C ('Actief')

Ronde en Platbodemjachten gebouwd na 1950, welke zijn gebouwd en/of gerestaureerd volgende de oorspronkelijke vormen en bouwwijzen van de jachten behorende tot categorie A. Schepen in deze categorie, die 50 jaar of ouder zijn, kunnen worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.