Categorie D ('Actief')

Overige Ronde en Platbodemjachten, niet behorend onder categorie A,B of C; doch geheel of nagenoeg geheel voldoen aan de gestelde criteria. Schepen in deze categorie, die 50 jaar of ouder zijn, kunnen worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.