Categorie O (Opgeschort, 'Niet Actief')

De laatste tijd worden er ook 'actieve' schepen gesignaleerd die zodanig zijn gemodificeerd, dat ze niet meer voldoen aan onze Criteria. In dergelijke gevallen gaan we in overleg met de eigenaar en wordt het schip tijdelijk in de Categorie O (pgeschort) ondergebracht en is op dat moment 'niet actief', dus feitelijk 'slapend'. Wanneer het schip weer aan alle geldende Criteria voldoet en dit wordt bevestigd door de Criterium Commissie, valt het schip weer in een 'actieve' Categorie.